×

 

Undersköterska

Här är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla, stödja eller återställa människors förmåga, hälsa och utveckling. Studierna ger kunskaper kring sjukdomstillstånd, anatomi, farmakologi samt stöd och omvårdnad kopplat till dessa.

Utbildningen ska leda till att man får verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med människor i behov av stöd, som befinner sig i kris eller i annan situation som kräver vård och/eller behandling. Du lär dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen innefattar också samhällsansvar, lagar och författningar som rör vård och omsorg och dess verksamheter. I utbildningen ingår APL, vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildningen. 

Utbildningen erbjuds heltid (100%) på distans.

Nationellt yrkespaket

Yrkesutbildningen till Undersköterska är ett nationellt yrkespaket, vilket innebär att paketet består av en specifik kombination av kurser som är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå.

Diplom

Efter avslutad utbildning utfärdas ett diplom (Sammanhållen yrkesutbildning, bilaga till utdrag ur betygsregistret). Det är NTI-skolan eller komvux i din kommun som utfärdar diplomet tillsammans med dina betyg. Kontakta SYV på NTI-skolan kring vad som gäller i din kommun. För att få ett diplom utfärdat behöver du ha minst betyg E i samtliga kurser i yrkespaketet.

Ansökan och kursstart

Datum för ansökan och kursstart varierar mellan olika kommuner. Observera även att inte alla kommuner erbjuder våra yrkespaket. Scrolla och välj din kommun nedan för att se vad som gäller där just du bor.

Frågor?

Om du har frågor om till exempel utbildningsval, förkunskaper eller validering är du välkommen att kontakta oss genom vårt supportforum. Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod VOXABN

Studietid Flexibel

Poäng 1500

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande. Vi rekommenderar viss datorvana

Studietakt Heltid


Dessa kurser ingår i yrkespaketet

Poängplan Undersköterska

 
1500
Kurs Kurskod
Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01
50
Gerontologi och geriatrik GERGER0
100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01
100
Psykiatri 1 PSYPSY01
100
Psykologi 1 PSKPSY01
50
Omvårdnad 1 OMVOMV01
100
Social omsorg 1 SOASOC01
100
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01
100
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
50
Svenska 1 SVESVE01
100
Vård och omsorg specialisering VADVAD00S
100
Anatomi och fysiologi 2 ANOANA01
50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02
100
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02
100
Psykiatri 2 PSYPSK02
100
Omvårdnad 2 OMVOMV02
100
Social omsorg 2 SOASOC02
100
Summa 1500

Det här händer när kommunen har beviljat din ansökan

1

NTI-skolan får dina uppgifter

När kommunen har beviljat din ansökan skickar de dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

2

Du registreras i lärplattformen

NTI-skolans administration registrerar dig i lärplattformen. Du får ett välkomstmejl innehållande viktig information och inloggningsuppgifter till ditt digitala elevrum.

3

Logga in i elevrummet

Surfa direkt till elevrummet och bekanta dig med miljön. Du hittar länkar till kurslitteratur och kontaktvägar till din kurslärare och NTI-skolans administration.

4

Starta dina studier

Nu börjar vi! Dina studier startar alltid på en måndag. För att inte avskrivas från kursen måste du logga in och aktivera din kurs inom en vecka efter kursstart.

Lycka till med studierna!

Kontakta supportforum