Utbildning till Undersköterska

Undersköterska är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla, stödja eller återställa människors förmåga, hälsa och utveckling. Studierna ger kunskaper kring sjukdomstillstånd, anatomi, farmakologi samt stöd och omvårdnad kopplat till dessa.

Utbildningen ska leda till att man får verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med människor i behov av stöd, som befinner sig i kris eller i annan situation som kräver vård och/eller behandling. Du lär dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen innefattar också samhällsansvar, lagar och författningar som rör vård och omsorg och dess verksamheter. I utbildningen ingår APL, vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildningen. 

Utbildningen erbjuds heltid (100%) på distans.

Utbildning till Undersköterska - ett nationellt yrkespaket

Yrkesutbildningen till Undersköterska är ett nationellt yrkespaket, vilket innebär att paketet består av en specifik kombination av kurser som är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå.

Ansökan och kursstart

Datum för ansökan och kursstart varierar mellan olika kommuner. Observera även att inte alla kommuner erbjuder våra yrkespaket. Scrolla och välj din kommun nedan för att se vad som gäller där just du bor.

Bilaga till utdrag ur betygskatalog

Efter avslutad utbildning till undersköterska utfärdas en bilaga. Det är NTI-skolan eller komvux i din kommun som utfärdar bilagan tillsammans med dina betyg. Kontakta studievägledningen på NTI-skolan kring vad som gäller i din kommun.
För att få en bilaga utfärdad behöver du ha minst betyg E i samtliga kurser i yrkespaketet.

Frågor?

Om du har frågor om till exempel utbildningsval, förkunskaper eller validering är du välkommen att kontakta oss genom vårt supportforum. Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod VOXABN

Studietid Flexibel

Poäng 1500

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande. Vi rekommenderar viss datorvana

Studietakt Heltid

 • Undersköterska skyddad yrkestitel

  Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats.

  Undersköterska

Dessa kurser ingår i yrkespaketet

Poängplan Undersköterska

1500
Kursen Svenska 1 kan ersättas av Svenska som andraspråk 1.
Kurs
Kurskod
Poäng
SVESVE01
100
PSYPSY01
100
PSKPSY01
50
OMVOMV01
100
OMVOMV02
100
PSYPSK02
100
Summa 1500

Det här händer när kommunen har beviljat din ansökan

 1. 1

  NTI-skolan får dina uppgifter

  När kommunen har beviljat din ansökan skickar de dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

 2. 2

  Du registreras i lärplattformen

  NTI-skolans administration registrerar dig i lärplattformen. Du får ett välkomstmejl innehållande viktig information och inloggningsuppgifter till ditt digitala elevrum.

 3. 3

  Logga in i elevrummet

  Surfa direkt till elevrummet och bekanta dig med miljön. Du hittar länkar till kurslitteratur och kontaktvägar till din kurslärare och NTI-skolans administration.

 4. 4

  Starta dina studier

  Nu börjar vi! Dina studier startar alltid på en måndag. För att inte avskrivas från kursen måste du logga in och aktivera din kurs inom en vecka efter kursstart.

  Lycka till med studierna!