×

 

Telefonförsäljare

Kurserna i yrkespaketet Telefonförsäljare ska syfta till att du utvecklar kunskaper om och färdigheter i ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete med varor och tjänster.

Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i service och personlig försäljning. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar de kunskaper som krävs för yrkesverksamhet inom området.

Kommunikation och service

Telefonförsäljning handlar om kommunikation. Därför kommer undervisningen ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om servicebegreppet samt om värderingar, attityder och förhållningssätt till personlig försäljning inom området handel och tjänster.

Genom ett undersökande arbetssätt i undervisningen kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper. Du kommer, genom praktiska övningar och problembaserade uppgifter, ges möjlighet att använda olika arbetsmetoder och finna lösningar för att arbeta med telefonförsäljning.

Utbildningen erbjuds heltid (100%) på distans under 25 veckor.

Regionalt yrkespaket

Yrkespaketet Telefonförsäljare är ett regionalt yrkespaket, vilket innebär att paketet består av en kombination av kurser som leder till visst yrke. Ett regionalt yrkespaket är utformat av NTI-skolan utifrån regionala behov på arbetsmarknaden.

Diplom

Efter att du har läst ett av NTI-skolans regionala yrkespaket utfärdas ett diplom. Du kontaktar NTI-skolans studie- och yrkesvägledare för att få ett diplom utfärdat. För att få ett diplom behöver du ha minst betyg E i samtliga kurser i yrkespaketet.

Ansökan och kursstart

Datum för ansökan och kursstart varierar mellan olika kommuner. Observera även att inte alla kommuner erbjuder våra yrkespaket. Scrolla och välj din kommun nedan för att se vad som gäller där just du bor.

Frågor?

Om du har frågor om till exempel utbildningsval, förkunskaper eller validering är du välkommen att kontakta oss genom vårt supportforum. Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod NT5TELD12

Studietid Flexibel

Poäng 500

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande

Studietakt Heltid


Dessa kurser ingår i yrkespaketet

Poängplan Telefonförsäljare

 
500
Kurs Kurskod
Poäng
Information och kommunikation 1 INFINF01
100
Servicekunskap FÖSSEV0
100
Telefon- och internetservice FÖSTEL0
100
Administration 1 ADMADM01
100
Personlig försäljning 1 FÖSPER01
100
Summa 500

Det här händer när kommunen har beviljat din ansökan

1

NTI-skolan får dina uppgifter

När kommunen har beviljat din ansökan skickar de dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

2

Du registreras i lärplattformen

NTI-skolans administration registrerar dig i lärplattformen. Du får ett välkomstmejl innehållande viktig information och inloggningsuppgifter till ditt digitala elevrum.

3

Logga in i elevrummet

Surfa direkt till elevrummet och bekanta dig med miljön. Du hittar länkar till kurslitteratur och kontaktvägar till din kurslärare och NTI-skolans administration.

4

Starta dina studier

Nu börjar vi! Dina studier startar alltid på en måndag. För att inte avskrivas från kursen måste du logga in och aktivera din kurs inom en vecka efter kursstart.

Lycka till med studierna!

Kontakta supportforum