Barnskötare eller elevassistent

Barn och fritid

Utbildningen barnskötare eller elevassistent är för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som elevassistent/barnskötare eller inom bevakning- eller funktionshinderområdet. Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter.

Du får lära dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt. I utbildningen ges verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med barn, unga och vuxna människor i behov av stöd. Du får kunskaper om samhällsansvar, lagar och författningar som rör pedagogiska och sociala verksamheter.

Utbildningen erbjuds heltid (100%) på distans under totalt 65 veckor (45 veckor bas + 20 veckor påbyggnadspaket).

APL, arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL, vilket är arbetsplatsförlagt lärande där du som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delar du läst i utbildningen.

Nationellt yrkespaket

Yrkesutbildningen till barnskötare/elevassistent är ett nationellt yrkespaket, vilket innebär att paketet består av en specifik kombination av kurser som är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå.

Utbildningens upplägg

Som första del i utbildningen läser du en bas som består av 900 poäng. Inför del 2 av utbildningen gör du ditt val av påbyggnadspaket bestående av 400 poäng. Du väljer då att inrikta dig mot Barnskötare (400 p) eller Elevassistent (400 p). APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

Sammantaget läser du 1300 poäng. Tillsammans med kursen komvuxarbete utgör paketet 1400 poäng.

Om du vill du komplettera med ytterligare kurser finns flera valbara kurser att välja bland. Dessa är dock frivilliga för dig att välja till.

Bilaga till utdrag ur betygskatalog

Efter avslutad utbildning utfärdas en bilaga. Det är NTI-skolan eller komvux i din kommun som utfärdar bilagan tillsammans med dina betyg.
Kontakta SYV på NTI-skolan kring vad som gäller i din kommun.
För att få en bilaga utfärdad behöver du ha minst betyg E i samtliga kurser i yrkespaketet.

Ansökan och kursstart

Datum för ansökan och kursstart varierar mellan olika kommuner. Observera även att inte alla kommuner erbjuder våra yrkespaket. Scrolla ned och välj din kommun nedan för att se vad som gäller där just du bor.

Frågor?

Om du har frågor om till exempel utbildningsval, förkunskaper eller validering är du välkommen att kontakta oss genom vårt supportforum. Klicka här för att komma i kontakt med oss.

Korta fakta

Studieform Distans

Studietid Flexibel

Poäng 1300

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande. Viss datorvana rekommenderas.

Studietakt Heltid

Poängplan Barnskötare

Baspaket

900
Dessa kurser ingår i baspaketet.
Kurs
Kurskod
Poäng
PEDKOU0
100

Påbyggnad Barnskötare

400
Dessa kurser ingår i påbyggnad Barnskötare
Kurs
Kurskod
Poäng
Summa 1300

Poängplan Elevassistent

Baspaket

900
Dessa kurser ingår i baspaketet.
Kurs
Kurskod
Poäng
PEDKOU0
100

Påbyggnad Elevassistent

400
Dessa kurser ingår i påbyggnad Elevassistent
Kurs
Kurskod
Poäng
Summa 1300

Lämpliga kurser att komplettera med

Komvuxarbete – Barn- och fritidsprogrammet

Studieform Distans

Kurskod KVARBF

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Sociologi

Studieform Distans

Kurskod SOISOO0

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Socialt arbete 1

Studieform Distans

Kurskod SOCSOC01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Psykologi 1

Studieform Distans

Kurskod PSKPSY01

Studietid Flexibel

Poäng 50

Utbildningsnivå Gymnasial

Det här händer när kommunen har beviljat din ansökan

1

NTI-skolan får dina uppgifter

När kommunen har beviljat din ansökan skickar de dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

2

Du registreras i lärplattformen

NTI-skolans administration registrerar dig i lärplattformen. Du får ett välkomstmejl innehållande viktig information och inloggningsuppgifter till ditt digitala elevrum.

3

Logga in i elevrummet

Surfa direkt till elevrummet och bekanta dig med miljön. Du hittar länkar till kurslitteratur och kontaktvägar till din kurslärare och NTI-skolans administration.

4

Starta dina studier

Nu börjar vi! Dina studier startar alltid på en måndag. För att inte avskrivas från kursen måste du logga in och aktivera din kurs inom en vecka efter kursstart.

Lycka till med studierna!

Kontakta supportforum