×
 

NTI-skolans historia - historien om Mikael Elias

Som vi alla vet börjar historien alltid med någon eller några. NTI-skolans historia börjar med Mikael Elias, som år 1968 la grunden för det vi idag kallar NTI-skolan (då Nordens Teknikerinstitut).

Mikael Elias resa var allt annat än enkel. Han föddes som yngsta barn i en stor familj i Rumänien, och fick redan som ung pojke uppleva nazism. I hopp om att få vara med och bekämpa denna ideologi sökte han sig till Sovjet under andra världskriget. Krigsåren var hårda och förtroendet för kommunismen försvann. Mikael Elias kom till slut hem och blev då varse att hans föräldrar och fyra syskon med familjer hade bragts om livet i Auschwitz.

Så småningom fick han kontakt med sina överlevande syskon. Han flyttade till den äldre brodern i Wien och påbörjade studier i kemi, psykologi och medicin. Dessvärre hade han inte råd att avsluta sina studier.

Mikael Elias ankommer till Sverige

År 1955 kom Mikael Elias till Sverige och saknade inte bara utbildning, utan även vägar att utbilda sig. Trots två tomma händer tog saken i egna händer och startade det företag han själv saknade och behövde, Nordens Teknikerinstitut, sedermera NTI-skolan.

NTI-skolans historia Mikael Elias

NTI-skolan grundas

1968

De första 25 åren inriktade sig NTI-skolan främst på tekniska utbildningar och verkade i första hand som ett korrespondensinstitut. De som studerade hos oss var privatpersoner som själva finansierade sina utbildningar.

NTI-skolan erbjuder vuxenutbildning på gymnasienivå

1993

NTI-skolan breddar sitt utbud och börjar erbjuda vuxenutbildning på gymnasienivå. Efter det tog det verkligen fart, från några få, enkla klassrum i Stockholm till distansundervisning över hela Sverige.

NTI-skolan expanderar sin verksamhet

2000

NTI-skolan börjar erbjuda även kärnämnen och allmänna ämnen såväl på distans som i klassrum. Sedan 2004 erbjuds även distansutbildningar inom vård och omsorg.

NTI-skolan idag

2022

Mycket har hänt sedan 1968 men grunden har inte förändrats. Mikael Elias grundsyn på kunskap och att alla människor har en inneboende potential har vi kvar än i dag. Vi har även kvar den identitet han gav NTI-skolan: tillgänglig för alla, med kvalitet i fokus och samtidigt vara nytänkande. Vi vill vara ett självklart val för alla som vill lära sig, hela livet.

Mikael Elias kom med två tomma händer och i dag kan vi konstatera att han lade grunden till ett av Sveriges största och mest respekterade utbildningsföretag med över 280 kurser på distans.

I ödmjukhet och tacksamhet och på denna grund fortsätter vi att utveckla NTI-skolan mot nya mål.