×
 

Hoppa till innehållet

Arbeta på NTI-skolan

NTI-skolan är en digital skola som gör kvalitativ, flexibel och individanpassad utbildning tillgänglig för alla vuxenstuderande som vill ta nästa steg i livet. Vi är verksamma inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och majoriteten av våra elever studerar med syfte att bli behöriga till högre studier, läsa in grundskola eller gymnasium, lära sig ett nytt yrke eller lära sig svenska.

Vi utbildar på uppdrag av Sveriges kommuner och är en fristående skola inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsanordnare.

Att arbeta på NTI-skolan - en dag på jobbet

Som lärare på NTI-skolan undervisar och handleder du elever på distans via telefon, Zoom och lärplattformen Omniway. All undervisning har sin utgångspunkt i Skolverkets kursplaner och kunskapskrav. I dina arbetsuppgifter ingår i korthet att bedöma uppgifter, svara på frågor via telefon och meddelanden, handleda elever via Zoom samt genomföra muntliga uppgifter.

Arbetet på NTI-skolan är flexibelt och du har stora möjligheter att organisera och planera din arbetstid. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för kurserna och kursutvecklingen i ämnet. Ni arbetar inom arbetslaget gemensamt med att vidareutveckla kurserna och undervisningen för att eleverna ska nå sina mål. Det kollegiala lärandet, både inom arbetslaget och i hela lärarkollegiet, är viktigt och ges stort utrymme på NTI-skolan.

Majoriteten av NTI-skolans lärare utgår från vårt kontor i centrala Umeå och resterande arbetar från andra orter i Sverige eller utomlands.

NTI-skolans unika erbjudande

NTI-skolan är en av Sveriges största digitala skolor med över 280 kurser och utbildningar på distans. Vi erbjuder fristående kurser på gymnasial och grundläggande nivå, yrkesinriktade kurspaket samt Sfi. Allt på distans.

Vi är ISO-certifierande enligt ISOs standard för kvalitetsledning (9001) och miljöledning (14001) och sedan verksamhetsåret 2020/2021 en helt klimatneutral skola.

Vår vision är att genom utbildning utveckla människor och samhälle till det bättre. Vår mission för att nå dit är att erbjuda kvalitativ utbildning genom personlig kontakt och att kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån elevernas bästa.

NTI-skolan grundades redan 1968 och har ända sen dess erbjudit utbildningar på distans, först som korrespondensinstitut och numera som digital skola med lärplattformen som vårt klassrum. Mer information om NTI-skolans historia och utveckling finns att läsa här.

  • Vi tror på elevernas inneboende potential och anser att alla som har ambitionen att vidareutbilda sig ska kunna göra det utifrån sina behov och förutsättningar - utan att tumma på kvaliteten.

    NTI-skolans kärna

Arbeta på NTI-skolan - här hittar du våra lediga tjänster