×
 

Arbeta på NTI-skolan

NTI-skolan hjälper vuxna människor att vidareutbilda sig på bästa möjliga sätt utifrån den enskilda elevens individuella förutsättningar. NTI-skolan är en del av det livslånga lärandet – vi vill att alla ska få en chans att nå sin fulla potential, med sikte mot ett yrke eller högre studier. NTI-skolan är en privat aktör inom Komvux och en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsanordnare.

Att arbeta på NTI-skolan - en dag på jobbet

Som lärare på NTI-skolan undervisar och handleder du elever på distans via telefon, Skype och vår lärplattform Omniway. All undervisning har sin utgångspunkt i Skolverkets kursplaner och kunskapskrav. I dina arbetsuppgifter ingår i korthet att bedöma uppgifter, svara på frågor via telefon och meddelanden samt genomföra muntliga uppgifter.

Arbetet på NTI-skolan är flexibelt och du har stora möjligheter att organisera och planera din arbetstid. Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för kurserna och kursutvecklingen i ämnet. Ni arbetar inom arbetslaget gemensamt med att vidareutveckla kurserna och undervisningen för att eleverna ska nå sina mål. Det kollegiala lärandet, både inom arbetslaget och i hela lärarkollegiet, är viktigt och ges stort utrymme på NTI-skolan.

NTI-skolans unika erbjudande

I det dagliga arbetet på NTI-skolan är våra tre värdeord centrala. Vi är nytänkande, tillgängliga och individanpassade.

Nytänkande

Vi vågar tänka nytt och vågar bryta mönster. Hos oss finns en framåtanda och en nyfikenhet i att hela tiden utvecklas. Det innebär i praktiken att vi låter pedagogiken vara styrmedlet för att utveckla våra arbetsmetoder. Vi söker medarbetare som ser möjligheter i förändring och kan finna lösningar på vägen.

Tillgängliga

Vi är en närvarande och personlig digital skola, alltid bara ett meddelande eller telefonsamtal bort. Det är elevens bästa som ligger i fokus och vi hjälper till och pushar dem närmre sina mål och drömmar. Vi vill inspirera och vägleda och samtidigt vara flexibla och lyhörda. Det innebär i praktiken att vi strävar efter att vara tydliga och snabba i vår konversation med eleverna så att de får den vägledning de behöver för att nå sina mål. Vi söker medarbetare som utmanas av att stötta sina elever på bästa sätt.

Individanpassade

Vi är i branschen som odlar människor. Alla har olika behov för att våga kämpa för nästa steg i livet. Vi vill ge våra elever möjlighet att nå sina mål genom personlig utveckling och mer kunskap. Det kan vara drömjobbet, en högre utbildning eller helt enkelt en andra chans i livet. Det innebär i praktiken att vi lyssnar på våra elever och försöker hitta lösningar som passar just dem. Vi söker medarbetare som vill arbeta med kollegialt lärande med fokus på eleven som individ.

Arbeta på NTI-skolan - här hittar du våra lediga tjänster