Våningsservice 1

Vill du veta mer om det praktiska arbetet inom våningsarbete på ett hotell? Vill du lära dig om systematisk och säker städning av hotellrum? Då är detta kursen för dig. Kunskaperna kommer du till stor del att inhämta under din APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik).

I kursen får du fördjupade kunskaper om och erfarenhet av olika funktioner och arbetsuppgifter inom ramen för våningsarbete under din APL (praktik). Vidare kommer du att utveckla kunskaper om utvecklingen av miljö- och kvalitetstänkande som är av betydelse för våningsarbete, samt kunskaper i att arbeta ergonomiskt riktigt för att förebygga skador.

Personalplanering och kunskaper om upphandling och inköp av materiel och externa tjänster, är också bitar som kan komma att ingå.

APL (arbetsplatsförlagt lärande, praktik) ingår i kursen.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod HOTVÅN01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Logi, Hotell A eller motsvarande

Studietakt Valfri

 • Personlig, behörig och tillgänglig lärare från start till betyg.

 • Möjlighet att söka lån och bidrag från CSN.

 • Du väljer själv tid, plats och takt för dina studier.

Ansök så här:

 1. 1

  VÄLJ DEN DISTANSKURS DU VILL LÄSA

  Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

 2. 2

  ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN HEMKOMMUN

  Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

 3. 3

  DIN HEMKOMMUN BESLUTAR OM DU BLIR ANTAGEN

  Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

 4. 4

  BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

  NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Arabiska 2

Studieform Distans

Kurskod MODARA02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 1

Studieform Distans

Kurskod MODARA01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 5

Studieform Distans

Kurskod MODARA05

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 4

Studieform Distans

Kurskod MODARA04

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Teknik 2

Studieform Distans

Kurskod TEKTEK02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 3

Studieform Distans

Kurskod MODARA03

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial