Våningsservice 1

Vill du veta mer om det praktiska arbetet inom våningsarbete på ett hotell? Vill du lära dig om systematisk och säker städning av hotellrum? Då är detta kursen för dig. Kunskaperna kommer du till stor del att inhämta under din APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik).

I kursen får du fördjupade kunskaper om och erfarenhet av olika funktioner och arbetsuppgifter inom ramen för våningsarbete under din APL. Vidare kommer du att utveckla kunskaper om utvecklingen av miljö- och kvalitetstänkande som är av betydelse för våningsarbete, samt kunskaper i att arbeta ergonomiskt riktigt för att förebygga skador.

Personalplanering och kunskaper om upphandling och inköp av materiel och externa tjänster, är också bitar som kan komma att ingå.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod HOTVÅN01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Logi, Hotell A eller motsvarande

Studietakt Valfri

PERSONLIG LÄRARE

En behörig lärare från start till betyg Tillgänglig alla vardagar

ÖVER 280 KURSER

Välj kurs utifrån dina framtidsdrömmar CSN-berättigade kurser

FULL FLEXIBILITET

Du väljer tid, plats och takt för dina studier Studera i 100%, 50% eller 25% studietakt

Ansök så här:

1

VÄLJ DEN DISTANSKURS DU VILL LÄSA

Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

2

ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN HEMKOMMUN

Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

3

DIN HEMKOMMUN BESLUTAR OM DU BLIR ANTAGEN

Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

4

BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Komvuxarbete – Försäljning- och serviceprogrammet

Studieform Distans

Kurskod KVARFS

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Handel och hållbar utveckling

Studieform Distans

Kurskod HANHAN0

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Servicekunskap 2

Studieform Distans

Kurskod FÖSSER02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Servicekunskap 1

Studieform Distans

Kurskod FÖSSEV01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Socialt arbete 2

Studieform Distans

Kurskod SOCSOC02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Social omsorg 2

Studieform Distans

Kurskod SOASOC02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial