Pedagogiskt arbete

Hur leder man andra människor på ett inkluderande sätt? Varför är leken viktig? Vad innebär det att vara en förebild?

I kursen Pedagogiskt arbete får du bland annat kunskaper om olika pedagogiska verksamheter, lagar och andra riktlinjer som styr dessa verksamheter, samt hur man planerar, genomför och följer upp olika aktiviteter.

Kursen behandlar barns rättigheter, arbetsmiljö och förebyggande arbete för
barnsäkerhet, samt innebörden av begrepp som yrkesroll och ledarskap.

I kursen ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du ges möjlighet att genom praktisk erfarenhet lära dig om ytterligare delar av arbetet.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod PEGPEA0

Studietid Flexibel

Poäng 200

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Lärande och utveckling och kursen Människors miljöer

Studietakt Valfri

 • Personlig, behörig och tillgänglig lärare från start till betyg.

 • Möjlighet att söka lån och bidrag från CSN.

 • Du väljer själv tid, plats och takt för dina studier.

Ansök så här

 1. 1

  VÄLJ DIN DISTANSKURS

  Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

 2. 2

  ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN KOMMUN

  Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

 3. 3

  DIN KOMMUN BESLUTAR OM ANTAGNING

  Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

 4. 4

  BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

  NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Artificiell intelligens 2

Artificiell intelligens 2

Studieform Distans

Kurskod ARTART02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Artificiell intelligens 1

Artificiell intelligens 1

Studieform Distans

Kurskod ARTART01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 2

Studieform Distans

Kurskod MODARA02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 1

Studieform Distans

Kurskod MODARA01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 5

Studieform Distans

Kurskod MODARA05

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 4

Studieform Distans

Kurskod MODARA04

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial