Pedagogiskt arbete

Hur leder man andra människor på ett inkluderande sätt? Varför är leken viktig? Vad innebär det att vara en förebild?

I kursen Pedagogiskt arbete får du bland annat kunskaper om olika pedagogiska verksamheter, lagar och andra riktlinjer som styr dessa verksamheter, samt hur man planerar, genomför och följer upp olika aktiviteter.

Kursen behandlar barns rättigheter, arbetsmiljö och förebyggande arbete för
barnsäkerhet, samt innebörden av begrepp som yrkesroll och ledarskap.

I kursen ingår fyra veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du ges möjlighet att genom praktisk erfarenhet lära dig om ytterligare delar av arbetet.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod PEGPEA0

Studietid Flexibel

Poäng 200

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Lärande och utveckling och kursen Människors miljöer

Studietakt Valfri

PERSONLIG LÄRARE

En behörig lärare från start till betyg Tillgänglig alla vardagar

ÖVER 280 KURSER

Välj kurs utifrån dina framtidsdrömmar CSN-berättigade kurser

FULL FLEXIBILITET

Du väljer tid, plats och takt för dina studier Studera i 100%, 50% eller 25% studietakt

Ansök så här:

1

VÄLJ DEN DISTANSKURS DU VILL LÄSA

Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

2

ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN HEMKOMMUN

Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

3

DIN HEMKOMMUN BESLUTAR OM DU BLIR ANTAGEN

Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

4

BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Komvuxarbete – Försäljning- och serviceprogrammet

Studieform Distans

Kurskod KVARFS

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Handel och hållbar utveckling

Studieform Distans

Kurskod HANHAN0

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Servicekunskap 2

Studieform Distans

Kurskod FÖSSER02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Servicekunskap 1

Studieform Distans

Kurskod FÖSSEV01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Socialt arbete 2

Studieform Distans

Kurskod SOCSOC02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Social omsorg 2

Studieform Distans

Kurskod SOASOC02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial