Handel och hållbar utveckling

Vill du läsa en kurs som kan påverka ditt sätt att leva och därmed ge vårt jordklot en bättre framtid? Vi människor förbrukar mycket mer av jordens resurser än vad den klarar av att reproducera

Vår livsstil innebär att klimatet blir allt varmare, miljöfarliga utsläpp sprids och växt- och djurarter försvinner i en rasande hastighet. Detta kommer radikalt försämra levnadsvillkoren för kommande generationer om vi inte ordentligt tänker om och ändrar vårt sätt att leva. Kursen Handel och hållbar utveckling ger dig kunskaper om de utmaningar vi människor står inför för att ändra en ohållbar utveckling.

Vi kommer se att dessa utmaningar inte stannar vid att lösa klimatkrisen, utan fortsätter med ambitionen att avskaffa extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. I kursen kommer vi se vad som görs på global nivå och vilka avtal och lagar som finns. Vi diskuterar handelns roll och ansvar. Vi ser också vad som sker på lokal nivå och vad vi människor, företag och organisationer kan göra för att bidra till en bättre och mer hållbar värld.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i kursen.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod HANHAN0

Studietid Flexibel

Poäng 100

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande

Studietakt Valfri

 • Personlig, behörig och tillgänglig lärare från start till betyg.

 • Möjlighet att söka lån och bidrag från CSN.

 • Du väljer själv tid, plats och takt för dina studier.

Ansök så här

 1. 1

  VÄLJ DIN DISTANSKURS

  Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

 2. 2

  ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN KOMMUN

  Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

 3. 3

  DIN KOMMUN BESLUTAR OM ANTAGNING

  Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

 4. 4

  BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

  NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Artificiell intelligens 2

Artificiell intelligens 2

Studieform Distans

Kurskod ARTART02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Artificiell intelligens 1

Artificiell intelligens 1

Studieform Distans

Kurskod ARTART01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 2

Studieform Distans

Kurskod MODARA02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 1

Studieform Distans

Kurskod MODARA01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 5

Studieform Distans

Kurskod MODARA05

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 4

Studieform Distans

Kurskod MODARA04

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial