Handel och hållbar utveckling

Vill du läsa en kurs som kan påverka ditt sätt att leva och därmed ge vårt jordklot en bättre framtid? Vi människor förbrukar mycket mer av jordens resurser än vad den klarar av att reproducera

Vår livsstil innebär att klimatet blir allt varmare, miljöfarliga utsläpp sprids och växt- och djurarter försvinner i en rasande hastighet. Detta kommer radikalt försämra levnadsvillkoren för kommande generationer om vi inte ordentligt tänker om och ändrar vårt sätt att leva. Kursen Handel och hållbar utveckling ger dig kunskaper om de utmaningar vi människor står inför för att ändra en ohållbar utveckling.

Vi kommer se att dessa utmaningar inte stannar vid att lösa klimatkrisen, utan fortsätter med ambitionen att avskaffa extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. I kursen kommer vi se vad som görs på global nivå och vilka avtal och lagar som finns. Vi diskuterar handelns roll och ansvar. Vi ser också vad som sker på lokal nivå och vad vi människor, företag och organisationer kan göra för att bidra till en bättre och mer hållbar värld.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i kursen.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod HANHAN0

Studietid Flexibel

Poäng 100

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande

Studietakt Valfri

PERSONLIG LÄRARE

En behörig lärare från start till betyg Tillgänglig alla vardagar

ÖVER 280 KURSER

Välj kurs utifrån dina framtidsdrömmar CSN-berättigade kurser

FULL FLEXIBILITET

Du väljer tid, plats och takt för dina studier Studera i 100%, 50% eller 25% studietakt

Ansök så här:

1

VÄLJ DEN DISTANSKURS DU VILL LÄSA

Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

2

ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN HEMKOMMUN

Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

3

DIN HEMKOMMUN BESLUTAR OM DU BLIR ANTAGEN

Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

4

BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Komvuxarbete – Försäljning- och serviceprogrammet

Studieform Distans

Kurskod KVARFS

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Handel och hållbar utveckling

Studieform Distans

Kurskod HANHAN0

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Servicekunskap 2

Studieform Distans

Kurskod FÖSSER02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Servicekunskap 1

Studieform Distans

Kurskod FÖSSEV01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Socialt arbete 2

Studieform Distans

Kurskod SOCSOC02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Social omsorg 2

Studieform Distans

Kurskod SOASOC02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial