I kursen Artificiell intelligens 1 så får du lära dig om vad AI är, hur AI används och om vilka svårigheter som kan uppkomma vid användning av AI. Viss litteratur är på engelska. Det finns inget krav på förkunskaper i programmering även om inslag av programmering i Python förekommer i kursen.

I kursen Artificiell intelligens 1 kommer du att få lära dig om:

 • Den historiska utvecklingen av AI
 • Användning av AI inom prediktion, robotik, datorvision och generativ AI
 • Vikten av kvalitet när det gäller tränings och testdata
 • Tekniker för AI som sökning, klassificering och objektigenkänning
 • Metoder för AI som neurala nätverk, beslutsträd, regression samt övervakat och oövervakat lärande
 • Några situationer där AI är överlägsen människan och tvärtom
 • Normer samt lagar och andra bestämmelser som gäller AI och dess användning
 • Demokratiska, sociala, ekonomiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga möjligheter och risker med AI-användning samt dess konsekvenser för samhället

Kursen riktar sig till alla som vill veta mer om vad AI är, vad man kan göra med AI och hur AI påverkar våra liv. Kursen innehåller undervisning och övningar som förbereder dig väl inför både de praktiska och teoretiska examinerande uppgifterna.

Efter denna kurs:

Artificiell intelligens 2

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod ARTART01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande

Studietakt Valfri

Ansök till den här kursen

Ansökan sker genom vuxenutbildningen i din hemkommun. Välj din kommun för att ansöka.

Saknas din kommun? Klicka här för mer information.

 • Personlig, behörig och tillgänglig lärare från start till betyg.

 • Möjlighet att söka lån och bidrag från CSN.

 • Du väljer själv tid, plats och takt för dina studier.

Ansök så här

 1. 1

  VÄLJ DIN DISTANSKURS

  Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

 2. 2

  ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN KOMMUN

  Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

 3. 3

  DIN KOMMUN BESLUTAR OM ANTAGNING

  Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

 4. 4

  BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

  NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Artificiell intelligens 2

Artificiell intelligens 2

Studieform Distans

Kurskod ARTART02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Artificiell intelligens 1

Artificiell intelligens 1

Studieform Distans

Kurskod ARTART01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 2

Studieform Distans

Kurskod MODARA02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 1

Studieform Distans

Kurskod MODARA01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 5

Studieform Distans

Kurskod MODARA05

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 4

Studieform Distans

Kurskod MODARA04

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial