Arabiska 1

Arabiska, ett centralt semitiskt språk, talas av miljontals människor runt om i världen och är officiellt språk i många länder. Språket är rikt på nyanser och har olika dialekter som varierar över regioner.

I kursen Arabiska 1 är målsättningen att du lär dig grunderna i det arabiska språk och den arabiska kulturen. Kursens innehåll består av:

 • Grundläggande ordförråd och fraser: Du kommer att lära dig grundläggande arabiska ord och fraser för att kunna kommunicera i vardagliga situationer.

 • Enkel grammatik och syntax: Introduktion till grundläggande grammatiska regler och meningssyntax för att bygga en stabil språklig grund.
 • Läs- och skrivfärdigheter: Utveckling av enkel läs- och skrivkompetens, inklusive förståelse av arabisk skrift och förmågan att skriva korta meddelanden och texter.

 • Vardaglig kommunikation: Fokus på muntlig kommunikation med övningar och dialoger som simulerar vardagliga samtal.

 • Kulturell introduktion: En grundläggande förståelse för arabisk kultur och sedvänjor för att underlätta kommunikation och öka kulturell medvetenhet.

Korta fakta

Studieform Distans

Kurskod MODARA01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Nivå Gymnasial

Förkunskaper Grundskola eller motsvarande

Studietakt Valfri

 • Personlig, behörig och tillgänglig lärare från start till betyg.

 • Möjlighet att söka lån och bidrag från CSN.

 • Du väljer själv tid, plats och takt för dina studier.

Ansök så här

 1. 1

  VÄLJ DIN DISTANSKURS

  Du kan välja bland enskilda kurser och yrkesutbildningar.

 2. 2

  ANSÖK VIA VUXENUTBILDNINGEN I DIN KOMMUN

  Välj kursen du är intresserad av och NTI-skolan som skola.

 3. 3

  DIN KOMMUN BESLUTAR OM ANTAGNING

  Om du blir antagen skickar kommunen dina kursval och uppgifter till NTI-skolan.

 4. 4

  BÖRJA STUDERA KOMVUX PÅ DISTANS

  NTI-skolan skickar information och inloggningsuppgifter till dig via e-post inför kursstart.

Fler utbildningar på NTI-skolan

Artificiell intelligens 2

Artificiell intelligens 2

Studieform Distans

Kurskod ARTART02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Artificiell intelligens 1

Artificiell intelligens 1

Studieform Distans

Kurskod ARTART01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 2

Studieform Distans

Kurskod MODARA02

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 1

Studieform Distans

Kurskod MODARA01

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 5

Studieform Distans

Kurskod MODARA05

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Arabiska 4

Studieform Distans

Kurskod MODARA04

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial