×
 

Lärplattformen Omniway

NTI-skolan använder lärplattformen Omniway. Omniway är en lärplattform skapad och utvecklad av programmerare i nära samarbete och dialog med skolledare, lärare, elever och administrativ personal. Lärplattformen uppdateras och utvecklas hela tiden utifrån de behov och önskningar som finns, ur både ett elev-, personal- och kommunperspektiv.

Lärplattformen Omniway är en av de saker som hyllas mest i kursutvärderingarna NTI-skolans elever fyller i samband med kursens slut. Plattformens struktur med sin tydliga tidslinje, lättillgängliga kurstillbehör och översikt, i kombination med kontaktvägar till lärare och administration, är några av de fördelar som lyfts fram.

Ditt digitala elevrum

Som elev på NTI-skolan har du ett eget inlogg till lärplattformen, och när du har loggat in befinner du dig i ditt "elevrum", ditt digitala klassrum på NTI-skolan. I elevrummet hittar du bland annat veckans läsanvisningar, närvarouppgifter, din tidslinje för kursen och andra tillbehör till din kurs.

Det är även i elevrummet du lämnar in dina uppgifter och kommunicerar med din lärare. Via elevrummet når du även andra funktioner på NTI-skolan som du eventuellt kan behöva kontakta, till exempel vår administration eller våra studievägledare.

Omniway som app

Lärplattformen Omniway finns självklart även tillgänglig som app från mobilen. Appen är framtagen med syfte att ytterligare öka tillgängligheten och flexibiliteten i studierna för dig som studerar, så att du enkelt kan hitta det du behöver, när du vill oavsett vart du är.

Ladda ned Omniway

Appen finns att ladda ned för Android och för iPhone. För Android klickar du här, för iOS klickar du här. Annars hittar du den där appar finns, sök på Omniway.

Spelifierade kurser i lärplattformen

NTI-skolan har ett just nu ett projekt inom spelifiering. Spelifiering innebär att man lägger in spelmoment inom verksamheter där man traditionellt sett inte använt sig av spel. Det är ett sätt att göra uppgifter roligare och att öka exempelvis interaktion och engagemang. Fenomenet är hämtat från datorspel. 

Projektet, som tar sin utgångspunkt i forskning och ett tidigare pilotprojekt i samarbete med spelifieringsföretaget Insert Coin, syftar till öka och upprätthålla elevernas motivation genom att använda element från spelvärlden i kurserna. Projektet fortgår under våren/sommaren 2023 och resultaten kommer sedan att sammanställas och analyseras.