×
 

Distansutbildning

Studier på distans är en fantastisk studieform som passar dig som vill ha en hög grad av flexibilitet under studietiden. Fördelarna med distansutbildning är många. Du väljer själv när på dygnet du vill studera, var du vill sitta (eller stå) och studera, och i vilken takt du vill studera.

NTI-skolans utbildningar är gratis för dig som privatperson, då det är din hemkommun som bekostar din komvuxutbildning. Den kurslitteratur som hör till kursen bekostas av dig som studerar (eller lånas på bibliotek!).

Lärplattformen - tillgänglig via mobil och dator

När du studerar på NTI-skolan utgår all din undervisning från vår lärplattform Omniway. På lärplattformen har du ett eget digitalt klassrum, ditt elevrum. För att kunna logga in och använda elevrummet behöver du internetuppkoppling och grundläggande datorvana - sen är du redo att sätta igång!

Uppgifter och planering

I elevrummet hittar du allt du behöver för att genomföra dina studier. Den kurs du studerar har en egen planering där du enkelt och översiktligt kan se undervisning och uppgifter dag för dag, vecka för vecka. Allt material som hör till kursen, såsom uppgifter och undervisningsfilmer, finns samlat och lättillgängligt. Via elevrummet kan du även köpa den kurslitteratur som hör till kursen.

På kursens tidslinje kan du följa din progression i kursen, vilka uppgifter du har gjort, vad som väntar härnäst samt hur många dagar som återstår av kursen. Om du ligger efter med en uppgift blir du påmind. Allt för att du ska lyckas med dina studier och uppnå dina mål.

Kontakt med skolan vid distansutbildning

Via elevrummet kan du komma i kontakt med flera olika funktioner på NTI-skolan. Utöver din lärare når du till exempel även NTI-skolans administration, provadministration, specialpedagog och studievägledare. Du kan även lämna synpunkter och förbättringsförslag.

Personlig lärare

Inför kursstart blir du tilldelad en personlig kurslärare. Du har kontakt med din kurslärare genom elevrummets meddelandefunktion. Beroende på vilken kurs och genom vilken kommun du studerar, kan det även bli aktuellt med kontakt via Zoom, Microsoft Teams eller telefon.

Din lärare ger dig regelbunden respons och återkoppling på de uppgifter du genomför och finns till hands för dig om du har frågor eller funderingar kring något i kursen. Eventuella muntliga betygsgrundande uppgifter gör du via telefon eller Zoom. Vid dessa examinationer behöver du kunna visa upp din fysiska legitimation.

Lärarkontakten på NTI-skolan är alltid individuell, något som många beskriver som en av de främsta fördelarna med att studera på distans på just NTI-skolan.

Studietakt

Vid distansstudier på NTI-skolan väljer du själv i vilken takt du vill studera (undantaget hela yrkespaket som i regel studeras på 100%). De vanligaste studietakterna är 100% (heltid), 50% eller 25%, men individuella studietakter förekommer också. Vid distansstudier på t.ex. 50% förväntas du lägga ned lika många studietimmar som vid klassrumsstudier på 50%. Den stora skillnaden är att du vid distansstudier har flexibilitet att själv välja när på dygnet du studerar och inte är bunden till något särskilt klockslag.

  • Att studera på heltid (100%) innebär att man ska studera cirka 8 timmar per vardag.
  • Att studera på halvtid (50%) innebär att man ska studera cirka 4 timmar per vardag.
  • Att studera på kvartstid (25%) innebär att man ska studera cirka 2 timmar per vardag.

Det är ett väldigt smidigt system och enkelt att hitta

Lowe,
elev Samhällskunskap 1a2

Om jag jobbar kväll läser jag på dagen och tvärtom. Det är väldigt smidigt!

Adán,
elev Naturkunskap 1b och Engelska 5

94%

av våra elever rekommenderar oss som utbildningsanordnare.

91%

av våra elever är nöjda med utbildningen på NTI-skolan.

Så fungerar distansutbildning på NTI-skolan

Se videon där vi berättar mer om hur studier på NTI-skolan fungerar och vilka fördelar det finns med att studera på distans (1:57 sekunder).

Närvaro och betyg

Närvaro vid distansutbildning

Att vara närvarande och aktiv i sina studier är lika viktigt vid distansstudier som vid klassrumsstudier. På NTI-skolan registreras din närvaro genom att du visar att du är aktiv i dina studier. Detta gör du genom att varje vecka logga in på lärplattformen, gå till din kurssida och göra dina uppgifter.

Betyg och betygssamtal

I samband med kursens slut har du ett betygssamtal med din lärare. Syftet med samtalet är att du ska få en god uppfattning om på vilka grunder ditt arbete bedömts och vilket betyg du får. Det är viktigt för NTI-skolan att du alltid känner att du blivit rättvist bedömd. Vid betygssamtalet behöver du visa upp din fysiska legitimation. Här kan du läsa mer om betygssamtalet.

När ditt betyg är satt skickar NTI-skolan det till vuxenutbildningen i din hemkommun. Genom kommunen kan du om du önskar sedan begära ut ditt betyg. Det kan vara bra att ha för att till exempel kunna söka in till högre studier, bifoga till ditt CV med mera.

3 fördelar med distansutbildning på NTI-skolan

PERSONLIG LÄRARE

En behörig lärare från start till betyg Tillgänglig alla vardagar

ÖVER 280 KURSER

Välj kurs utifrån dina framtidsdrömmar CSN-berättigade kurser

FULL FLEXIBILITET

Du väljer tid, plats och takt för dina studier Studera i 100%, 50% eller 25% studietakt