Varför ska man läsa historia?

Maria Törngren, Gymnasielärare i historia, kultur och svenska.

Varför ska man läsa historia? Tänk dig att du vaknar upp en morgon utan att minnas något. Du minns inte vem du är, vad du jobbar med, var du är någonstans, varför du ligger i just den säng du ligger i, eller vilka människor som står dig närmast.

Hur ska du kunna veta: 
- vad du ska göra?
- hur du ska göra? 
- varför du är du?
Hur ska du kunna fatta beslut om din framtid?

Vad ger historien oss?

Att vara historielös är som att ha tappat minnet utifrån ett samhällsperspektiv. Varför ser det ut som det gör i samhället? Varför har vi bussar, vägar, tunnelbanor och flygplan? Var kommer allt ifrån? Varför har vi demokrati i Sverige? Varför är det inte en diktatur? Var är vi på väg med samhället i framtiden? Är vi på väg till den framtid just du vill ha? Hur är nutiden, men även framtiden, sammankopplad med dåtiden? Varför är det så? Om vi inte har kunskap om dåtiden, så förstår vi inte nutiden och kan inte fatta beslut om framtiden.

Genom att läsa historia, så får vi veta vad som har hänt i samhället och då kan vi också fylla i minnesluckorna så att vi förstår nutiden och kan fatta beslut om vad vi vill ha i framtiden. Ämnet historia ger oss också viktiga verktyg för att förstå dels det förflutna, dels nutiden: historieämnet tränar oss att se vilka källor som är pålitliga och vilka budskap som förs fram. Det tränar vår förmåga att se igenom argument som är mer eller mindre grundlösa. Ämnet tränar vår förmåga att se hur bland andra politiker använder historien som redskap för att vinna röster i det politiska spelet.

Ordspråket ”kunskap är makt” är det som sammanfattar varför historia är ett av de viktigaste ämnena i samhället. Genom historien kan du gå från maktlös till maktfullkomlig.