Vill du ta tjänstledigt för studier?

Det finns goda möjligheter för dig att vara tjänstledig för att studera. Dina studier behöver inte ha med arbetsområdet att göra, men du måste blivit antagen till en utbildning och inte bedriva så kallade självstudier.

Tjänstledigt för studier

Din arbetsgivare måste få en ledighetsansökan från dig så snart du bestämt dig för att du vill studera. Arbetsgivaren har rätt enligt lagen att skjuta upp ledigheten för studier i upp till sex månader. Du bör alltså ge arbetsgivaren god tid på sig att förbereda din tjänstledighet, så att du slipper skjuta på dina studier. Arbetsgivaren får inte neka dig tjänstledighet för studier eftersom du har rätt till sådan ledighet enligt lag. Skulle något problem uppstå bör du ta upp det med ditt fack. Detta blir en förhandlingsfråga mellan dessa parter.

Du har rätt till ledighet

  • För att få tjänstledigt för studier bör du ha varit anställd hos din arbetsgivare under de senaste sex månaderna, eller sammanlagt 12 månader under de senaste två åren.
  • Är du tjänstledig för studier på deltid så ska din arbetsgivare bli meddelad om vilka dagar du behöver vara ledig.
  • Studieledighetslagen ger dig rätt till ledighet för deltidsstudier, men inte för arbetstagaren att göra någon särskild tidsfördelning. Du är alltså arbetsskyldig när du inte bedriver dina deltidsstudier.
  • Är du tjänstledig från din arbetsgivare så har du normalt inte rätt till att få arbeta på lovdagar, men har du och arbetsgivaren gjort en överenskommelse så går detta bra.

Avbryta dina studier och din tjänstledighet

  • Har du varit ledig mindre än ett år måste du meddela din arbetsgivare 14 dagar i förväg.
  • Har du varit ledig i mer än ett år måste du däremot meddela en hel månad i förväg.
  • Varar ledigheten bara en vecka så kan du fortsätta ditt arbete direkt.

När du kommer tillbaka till ditt arbete har du rätt till samma anställningsvillkor och arbetsuppgifter som innan du tog tjänstledigt.

Om du vill läsa mer om reglerna kan du besöka denna sida. NTI-skolans kurser är helt på distans och går att läsa på både heltid och deltid. 

Lycka till!