Studieteknik och studiefokus – bra tips

På Instagram under hashtaggen #härpluggarjag finns många fina exempel på hur komvux på distans kan se ut. Men hur hittar man studiefokus? Och hur pluggar man effektivt?

Innan du börjar plugga

Det första du bör göra, redan innan du kommer till studierna, är att rensa kring den plats du tänker jobba på. En stökig miljö är en distraherande miljö. Och dessutom vill du ju ha plats för ditt arbetsmaterial. Flytta bort allt som skulle kunna störa dina studier!

Håll även koll på din tidsplan med hjälp av en kalender, antingen i bok eller digitalt. Bra framförhållning är en stor del av en lyckad studieteknik. Kontroll över studierna minskar stress, och du lär dig även bättre om du pluggar i små etapper över en längre tid jämfört med stressplugg den sista veckan innan provet.

Ge dig själv små delmål att uppnå i stället för att ha ett enda stort mål att nå upp till. Det kan kännas svårt om det är mycket att göra, så ett belöningssystem brukar vara effektivt för att hålla motivationen uppe. “När jag blivit klar med kapitlet tar jag en paus och äter mellanmål”, till exempel.

Ett annat sätt att ta välbehövliga pauser är Pomodorometoden. Den bygger på att du är produktiv i 25 minuter, tar 5 minuters paus, och sedan startar nästa 25-minuterspass. Efter fyra 25-minuterspass tags en längre paus på 25 minuter. Sedan börjar processen om igen tills du uppnått ditt mål (eller tills du har studerat nog för dagen).

Hur gör jag?

Sedan kommer vi till den svåra frågan: vilket sätt är det mest effektiva att använda dig av när du studerar? Det kan vara väldigt olika, så en bra idé kan vara att prova några olika metoder för att hitta den som passar dig allra bäst. Kanske märker du att en blandning av flera är bra.

Anteckna viktiga delar i texten du läser. Om du formulerar om meningarna du läser så minns du innehållet bättre. Du kan även prova att skriva för hand. Studier har visat att information fastnar bättre då.

Lär du dig visuellt? Då kan färgkodning och små teckningar komma till användning. Använder du samma färgkod upprepade gånger och har fotografiskt minne? Då kan du försöka visualisera anteckningarna och dess färger framför dig, och på så sätt minnas fakta lättare.

Att diskutera innehållet med en lärare eller en kompis kan vara bra för att se saker ur ett annat perspektiv och är ett bra alternativ till att skriva ner dina svar.

Repetition av innehåll

När det är dags att repetera, gör en lista med relevanta frågor som du tror kan komma på provet. Genom att blanda olika studietekniker kan du se till att informationen fastnar så bra som möjligt. Här kommer 5 bra tips:

  • Använd dig av “minnesbilder” från texten om du har fotografiskt minne
  • För en diskussion med någon om frågan
  • Försök komma ihåg vilken eller vilka färgkoder du använde i kapitlet
  • Skrev du om texten med dina egna ord, försök minnas hur du formulerade om meningarna
  • Gör flashcards och be att få frågorna upplästa

Oavsett vilken studieteknik du använder dig av så är det som sagt viktigt att du har bra framförhållning. Kom ihåg att det krävs rutin och repetition för att bli riktigt effektiv när du studerar, och att det kan ta några studiepass innan du hittar det sätt som är rätt för dig.

Glöm heller inte att be om hjälp när det behövs! Din lärare finns till hands just för att svara på frågor eller ge feedback på en uppgift. Kanske har hen tips på hur du tar dig igenom uppgiften på bästa sätt?

Eventuell extrahjälp

Skolan har tillgång till specialpedagoger, inläst material och längre provtider för dig som har behov av det. Dessutom är det möjligt att göra muntliga kompletteringar och få en flexibel deadline med full respons även efter uppgifternas inlämningsdatum. Har du svårt att avkoda lärarrespons i muntlig eller skriftlig form? Då kan du få tydlig kompletterande information av din lärare för att underlätta studierna. För mer information om den extrahjälp som erbjuds, kontakta gärna NTI-skolans specialpedagoger. Du når dem via menyn Kontakt i elevrummet på lärplattformen.

Vad som fungerar för dina klasskamrater är inte nödvändigtvis det som blir bäst för dig, så var inte rädd för att testa dig fram. Och glöm inte att dela med dig under #härpluggarjag på Instagram!