Studera en språkkurs på NTI-skolan

I tidgare blogginlägg har vi delat elevers språkberättelser. Här får du information om några av de språkkurser som finns att studera på distans på NTI-skolan. Nedan delar några elever med sig av sina erfarenheter från språkkurser i olika språk på NTI-skolan samt hur de integrerar sitt lärande i vardagen.

Spanska

Vill du lära dig det andra största språket i världen? Du får lära dig uttal, ord, fraser och hur man bygger meningar. Du tränar förståelse av tal och skrift och lär dig kommunicera på spanska i vardagliga situationer; att beställa fika och beskriva ditt boende, prata om din vardag och fritid och beskriva personer. Du får lära dig att berätta i nutid, framtid och även i dåtid. Du läser intressant fakta om spanska språket och spansktalande länder.

Sanna lär sig för tillfället spanska. Hon kan även det fonetiska alfabetet. Hon säger att det tar olika lång tid att lära sig språk beroende på till exempel anledningen till det. “En annan faktor som även spelar in är om jag har någon tidigare kunskap av ett språk som ligger nära det språk jag vill lära mig. För mig tar det totalt en månad innan jag känner att jag kan det allra mest väsentliga och nödvändiga,” säger hon. Hon berättar att det sedan flyter på.

“Jag har olika processer beroende på om det är självstudier eller via skola,” säger Sanna. “Men det viktigaste är att bli så bekant med språket på alla möjliga sätt. Den inlärningsprocess jag gör är förvisso ganska intensiv och kanske inte en metod för alla. Men jag utsätter mig för språket dagligen i olika sammanhang.” Just nu så lyssnar hon mycket på spansk musik och podcasts på Spotify.

Hon läser även gratisböcker via Google books ibland. “Mina favoritserier och filmer ser jag också på spanska eller med spanska undertexter. Jag gör framförallt saker jag tycker är roliga, och involverar språket.” Läs mer om Sanna som studerar spanska här.

Så här säger Linda som går en kurs i spanska på NTI-skolan. “Jag tycker att spanska är ett mycket intressant språk som dessutom är det tredje största språket i världen.” Hon hade aldrig läst spanska innan hon började läsa språket på distans. “Under några år har jag lärt mig mycket genom att röra mig i miljöer med mycket spansktalande människor, lyssna på spansk och latinamerikansk musik och på senare tid genom podcasts.”

Linda kommer i kontakt med den latinamerikanska kulturen eftersom hon håller på med latinamerikansk pardans på fritiden. “Jag lyssnar mycket på musiken och har delvis lärt mig lite vokabulär av det samt att uttala ord. Intresset för mer än bara språket bidrar till att jag får mer motivation att fortsätta lära mig,” säger Linda.

Engelska

I kursen Engelska 5 får du träna på de färdigheter som är en del av att både kunna och våga använda engelska med säkerhet i vardagliga situationer; tala, läsa, skriva och lyssna. Fokus ligger på att du ska kunna göra dig förstådd genom enkla framställningar av ämnen du är bekant med. Du får öva på att använda språket i både informella och formella sammanhang och genom att läsa och bearbeta olika sorters texter får du också en fördjupad kunskap om olika kulturer där engelska används.

Linda har svenska som modersmål men kan även uttrycka sig väl på engelska i både skrift och tal eftersom hon har varit i kontakt med språket sedan årskurs 1. “Jag tror definitivt att det har underlättat att svenska tv-kanaler alltid haft ett stort utbud av både engelska och amerikanska program. Det faktum att vi i Sverige inte dubbar programmen har stor betydelse i vardagen för inlärningen.”

Hon har övat sig mycket under gymnasie- och universitetstiden. Men nämner även intresset för att faktiskt plugga glosor som en stor positiv inverkan på resultatet. “Sedan har det gått lätt för mig att lära mig engelska generellt.”

Tyska

Vill du åka till Berlin? Eller möta våren i Wien? Vandra i alperna eller åka skidor? I kursen Tyska 1 lär du dig grunderna i tyska språket. Du får lära dig uttal, ord, fraser och hur man bygger meningar. Du tränar förståelse av tal och skrift och lär dig kommunicera på tyska i vardagliga situationer som t.ex. att beställa husrum, fråga hur någon mår, prata om fritidsintressen, fråga om vägen och enklare beskrivningar.

Ett annat språk Linda har lite kunskap i är tyska. “Jag läste det språket under högstadiet och gymnasiet, men den språkundervisningen var inte optimal.” När hon ser tillbaka på den undervisningen i efterhand så inser hon att den innehöll alldeles för lite tillfällen att öva tal, men desto mer grammatik. “Nu kan jag inte prata språket,” säger hon. “Men jag förstår sammanhang och sådant.”

När hon precis började lära sig tyska så var likheten med svenskan en avgörande faktor, berättar Linda. “Ibland kunde jag ta det svenska ordet och ‘förtyska’ det. Jag hamnade ändå ganska nära hur ordet egentligen var.” Men intresset för det tyska språket höll inte i sig och hon slutade i gymnasiet. “Jag var inte nyfiken på kulturen eftersom den liknar svensk kultur. Det tror jag bidrog till att jag slutade vara intresserad.”

Grundläggande svenska som andra språk

Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer. Kursen bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och utvecklar tillit till sin egen språkförmåga.

En annan elev, Mohammad, började studera på NTI-skolan 2017. Han valde Grundläggande svenska som andraspråk som sin första kurs. Sedan dess har han läst över tio kurser på distans. “När man söker distansstudier kan det kännas nervöst,” säger han. “För det är ju inte som att börja läsa på en vanlig skola.” Han nämner att det kändes ovant att inte sitta i samma rum som lärarna i början.

“Det bästa med att läsa på NTI-skolan är att jag kan välja den tid som passar mig. Lärarna uppskattar det arbete vi elever också har utanför skolan,” säger Mohammad. Han nämner även att de har förståelse för att olika elever har olika scheman, vilket han gillar.

“När jag började med svenskan för tre år sedan så trodde jag aldrig att jag skulle lära mig språket. För andra skolor har ett gammalmodigt sätt att lära ut. De vill inte uppdatera sina utbildningar och göra anpassningar efter varje enskild elev.” Men detta är inte den uppfattning han har fått av NTI-skolan. “Jag fick jobb och ville samtidigt fortsätta läsa språket. Men med en traditionell utbildning så fanns det ingen möjlighet till det”.

Att lära sig språk effektivt

Lýdia Machová är polyglott och kan en mängd olika språk. Hon påbörjar ett nytt språk vartannat år. Man förstår frustrationen när hon inte haft ett bra svar när människor frågat henne hur hon går till väga för att lära sig språk flytande så fort. Särskilt när de själva hankar sig fram med ett och samma språk under många många år utan att se någon förbättring. “De vill veta polyglotternas hemlighet,” säger hon. 

Lýdia menar att om hon skulle fråga 100 olika polyglotter hur de lär sig språk mest effektivt. Så skulle hon få 100 olika svar. “När jag lyssnade på när de berättade sina erfarenheter så insåg jag att det enda vi har gemensamt är att vi har hittat sätt att ha roligt under inlärningsprocessen. Du skulle ha sett hur glada de var när de visade upp sina färgglada grammatikkartor, hemgjorda flashcards och statistiken i sina språkappar.” 

Lýdia tipsar också om att prata med sig själv om det känns läskigt att prata med någon annan: “Du kan prata själv hemma om hur dagen har varit och vad du tänker göra i helgen.” Hon poängterar att polyglotter lär sig så bra eftersom de tar inlärningen i sina egna händer. Alla som är villiga att göra det på sitt egna sätt kan göra framsteg. Ju fler språk du behärskar, desto lättare är det att lära sig nya. 

Lýdia kan också tycka att det är tråkigt att endast lära sig utifrån läroboken ibland. Hon började läsa en översatt version av Harry Potter. Hon tipsar de som tappat suget att lära sig språk att använda sig av någonting som de tycker är roligt. “I början förstod jag ingenting, men jag fortsatte eftersom jag älskar boken och har läst den många gånger på mitt eget språk. När jag kom till slutet av boken kunde jag hänga med utan problem.” Det går alltså att få tillbaka gnistan, bara du hittar det sätt som fungerar för just dig. Mer om Lýdia hittar du här.

Vill du också lära dig ett nytt språk, eller kanske förbättra de kunskaper du redan har? Alla de elever som nämnts ovan har haft olika förutsättningar och erfarenheter. Men enas om att språkkurser på distans hos NTI-skolan har fungerat för dem. Är du också sugen på att ta tag i studierna i din egen takt? Lämna en intresseanmälan för att få mer information, eller ansök redan idag via din kommun.

Lycka till!