Bild som visar spelifieringsvy i lärplattformen

Spelifiering i NTI-skolans kurser aktiverat på nytt – eleverna positiva

Ett pilotprojekt i spelifiering på lärplattformen blev startskottet för fortsatt spelifiering för NTI-skolans elever. Nu genomförs en ny provperiod med syfte att kunna utföra A-/B-testning och mäta spelifieringens effekt på elevernas måluppfyllelse. Elevernas reaktioner på spelifierade moment i lärplattformen är positiva.

År 2019 deltog NTI-skolan tillsammans med flera andra aktörer i ett Vinnova-finansierat pilotprojekt inom spelifiering. Projektet gav goda resultat i form av färre avbrott och ökad genomströmning. Nu har spelifierade moment adderats till fler kurser och aktiverats på nytt.

Anna Strömberg, skolledare på NTI-skolan, berättar:

- Under våren 2023 får hälften av NTI-skolans kursdeltagare åter möjlighet att aktivera spelifiering i sin kurs - med syfte att vi efter provperiodens slut ska kunna göra jämförelser mellan en A- och B-grupp avseende bland annat betyg och genomströmning. Spelifierings-momenten i lärplattformen Omniway har sedan tidigare pilotprojekt modifierats något och är nu bättre anpassade till NTI-skolans pedagogiska modell. 

Eleverna positiva

Elevernas respons på spelifieringen har varit positiv. En elev uttrycker det så här: 

- Jag har tyckt att den har varit väldigt rolig att jobba med eftersom det är som att man får belöningar efter varje sak man gör. Jag har ADHD vilket gör att jag ofta blir distraherad eller tappar intresse, men det här har verkligen gjort att det blir roligt och att jag håller mitt intresse. Med min ADHD letar jag även alltid efter dopamin och med gamification får jag den dopaminen som håller mig igång. Jag tycker det var en jättebra idé och att alla skolor borde göra något liknande.

Spelifieringsmomenten i sig är ganska små för att inte upplevas störande under kursen och eleven kan själv välja att avaktivera dem. Provperioden sträcker sig under våren/sommaren 2023 och resultaten mellan grupperna kommer därefter sammanställas och analyseras.

Fakta spelifiering  

Spelifiering innebär att man lägger in spelmoment inom verksamheter där man traditionellt sett inte använt sig av spel. Det är ett sätt att göra uppgifter roligare och att öka exempelvis interaktion och engagemang. Fenomenet är hämtat från datorspel och benämns på engelska gamification. 

Läs mer om spelifiering.