Många inser att för att nå sina karriärsmål och uppfylla sina drömmar behöver man utbilda sig. Men vad händer om du inte uppnådde dina mål i skolan och vill plugga upp dina betyg? En väg som är tillgänglig för många är att studera på komvux, en flexibel och anpassningsbar utbildningsform som kan hjälpa dig att nå dina karriärsmål.

Plugga på betyg på komvux - för dig som vill nå nya karriärsmål

Att plugga upp betyg på komvux är en utmärkt möjlighet för de som vill nå nya mål. Oavsett om du vill förbättra dina betyg för att kvalificera dig för en specifik yrkeskarriär eller om du vill uppfylla en personlig målsättning, kan komvux vara den rätta vägen för dig.

Komvux erbjuder flexibilitet för olika livssituationer

En av de främsta fördelarna med att plugga upp betyg på komvux är flexibiliteten. Många som valde att avbryta sin skolgång i tidigare år upptäcker att de nu har andra åtaganden, som jobb och familj och kanske därför drar sig för att börja studera igen. Komvux erbjuder en anpassningsbar utbildningsform som gör det möjligt för dig som student att studera i din egen takt. Du kan välja mellan dag- och kvällskurser, distansstudier och blandformer som passar din livssituation.

På NTI-skolan erbjuder vi komvux på distans där du har möjlighet att välja studietakt själv. Här ser du hela vårt kursutbud.

Individuell uppföljning och stöd

Komvux är känt för att erbjuda individuell uppföljning och stöd till dig som studerar. Lärarna är ofta dedikerade och engagerade, och de är villiga att hjälpa dig att nå dina mål. Oavsett om du behöver extra stöd inom ett specifikt ämne eller om du vill utmana dig själv genom att studera i en snabbare takt, finns det möjligheter att anpassa utbildningen efter dina behov.

Vad kostar det att plugga på komvux?

Från och med den 1 juli det år då du fyller 20 år har du möjlighet att påbörja dina studier på komvux. För att bli antagen till komvux måste du vara bosatt i Sverige, sakna de kompetenser som utbildningen syftar till att ge samt ha rätt förutsättningar för att kunna klara studierna. I vissa fall kan det även vara möjligt att påbörja dina studier innan du fyllt 20 år men då görs en individuell prövning.

Det är gratis att plugga på komvux men du som elev står själv för materialkostnader så som studentlitteratur och skrivmaterial.

Har man rätt till CSN när man pluggar på komvux?

Ja, det är möjligt att få studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) när du studerar på komvux. För att vara berättigad till CSN-stöd måste du uppfylla vissa grundläggande kriterier. Det kan tex handla om att vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd och att studera på heltid eller deltid beroende på programmet.

Det är viktigt att notera att stödet från CSN kan variera beroende på din ålder, omfattningen av dina studier och om du studerar på dagtid eller på kvällstid. Om du planerar att studera på komvux och vill ansöka om studiemedel från CSN, bör du kontakta CSN för att få mer detaljerad information och rådgivning om din specifika situation och utbildningsplan.

4 anledningar till att plugga upp betyg på komvux:

  • Du behöver plugga upp dina betyg för att komma in på en specifik utbildning på yrkeshögskola, högskola eller universitet.
  • Du saknar en kurs/kurser för att komma in på en specifik utbildning på yrkeshögskola, högskola eller universitet.
  • Din arbetsplats eller anställning kräver en viss kurs/kurser
  • Det är en flexibel utbildningsform med många möjligheter