Många elever på NTI-skolan känner sig oroliga inför det betygssamtal som hålls i slutet av kursen. Det är så klart lite pirrigt att ringa upp sin lärare för att prata om vilka kunskaper kursen har gett samt sitt slutbetyg. Betygssamtalet är dock viktigt att genomföra då det är en form av avslutande muntlig examination, med flera syften. Inte minst en möjlighet för dig och din lärare att kommunicera kring betyget. Våra lärare vet att detta kan upplevas som ett jobbigt samtal för en del och försöker göra sitt bästa för att det ska kännas mindre svårt för dig som studerar.

Ditt betygssamtal

Vid kursslut har varje elev på NTI-skolan ett obligatoriskt muntligt samtal med sin kurslärare. För att säkerställa elevens identitet genomförs samtalet med video och legitimationskrav. Eleven behöver visa upp sin fysiska legitimation för läraren (digital legitimation godkänns ej). Samtalet brukar ta cirka 20-30 minuter att genomföra.

Stickprov från kursen

Under samtalet tar din lärare stickprov från proven i kursen och frågar liknande frågor på den nivå du som elev har presterat skriftligt. Det finns flera syften med betygssamtalet, men en viktig del är att kontrollera att det är du som elev som gjort uppgifterna i kursen själv, och att du kan kursinnehållet på den nivå som du visat under kursen, samt att testa betygskriterier som handlar om muntlig kommunikation. Har du som elev genomfört kursens inlämningsuppgifter och prov på ett självständigt sätt så ska det inte vara några problem att klara det muntliga betygssamtalet.

Förbered dig gärna inför betygssamtalet. Tips för hur du kan förbereda dig hittar du längre ned på sidan.

Ibland händer det att eleven inte klarar det muntliga samtalet så bra. Om det främst beror på nervositet kan det hjälpa att ha ett nytt samtal vid en annan tidpunkt. Ibland blir det uppenbart för läraren att eleven inte gjort uppgifterna själv och inte kan kursinnehållet, ibland mer gränsfall. I dessa fall erbjuds vanligen eleven ett övervakat omprov på kursens innehåll.

Har du som elev gjort proven själv ska det inte vara några problem och du behöver inte vara orolig inför ditt betygssamtal. NTI-skolans lärare är vana vid att prata med elever som känner sig stressade eller som har svårt att få fram saker muntligt och det brukar gå fint att lösa.

Tips inför ditt betygssamtal

Tips 1 - Repetera det du läst och gjort under kursens gång

Vid betygssamtalet är det vanligt att man går igenom hur du upplevt kursen, vad du gjort i kursen samt att man ställer frågor som är kopplade till kursens innehåll och de betygskriterier som finns uppsatta för kursen. Läs noggrant igenom inskickade uppgifter och den bedömning du fått, så att även du kan ställa frågor kring sådant du funderar över.

Tips 2 - Avsätt tid för samtalet

Ett samtal brukar ta mellan 20 och 30 minuter. Det är viktigt att du under samtalet sitter så att du kan tala ostört och fokusera.

Tips 3 - Ha din dator tillgänglig

Att ha tillgång till elevrummet på lärplattformen är väldigt bra och en trygghet för dig. Det kan annars vara svårt att minnas allt man gjort under kursens gång.

Tips 4 - Läs igenom och lyssna på din lärares återkoppling

Läraren kan ibland bedöma att du behöver läsa på lite extra inom ett visst område. Ibland kan din lärare tipsa dig om sådant du behöver plugga lite extra på inför betygssamtalet. Läs därför gärna igenom all kommunikation du haft med din lärare. Har ni haft samtal kring detta så glöm inte att notera det så att du kommer ihåg tipsen inför ditt betygssamtal.

Tips 5 - För dig som strävar efter ett specifikt betyg

Om du strävar efter ett speciellt betyg så är det viktigt att du kommunicerar det tydligt i början av kursen. I början av kursen går det ut en enkät där du bland annat får frågan om vad du strävar efter i kursen. Där kan du beskriva dina mål och det betyg du siktar på.

Kom ihåg att det är av största vikt att kommunicera med din lärare kontinuerligt för att få veta vad du behöver göra för att nå det betyg du önskar. Det hjälper din lärare att kunna pusha och peppa i rätt riktning och avdramatiserar också betygssamtalet eftersom det inte blir första gången ni pratar om betyg.

Tips 6 - Legitimation

Ha din legitimation tillgänglig så att du kan visa upp den för din lärare. Observera att du behöver visa upp din fysiska legitimation, digital legitimation godkänns ej.

Sammanfattningsvis

VI hoppas dessa tips kan hjälpa dig och att du nu känner dig lite säkrare inför ditt betygssamtal!

Lycka till med betygssamtalet!