NTI-skolan fortsätter sitt engagemang för en hållbar planet och klimatkompenserar för hela skolans miljöpåverkan för verksamhetsår 2022/2023.

Klimatkompensation

Sedan verksamhetsåret 2021/2022 har NTI-skolan varit en klimatneutral skola. Genom att ekonomiskt stötta initiativ och projekt som genererar ny, hållbar energi i motsvarighet till vårt eget negativa klimatavtryck, kompenserar vi för det klimatavtryck vår skola gör.

Karnataka Solar

Ett storskaligt solenergiprojekt i Indien

I år klimatkompenserar vi genom att ekonomiskt stötta ett klimatkompensationsprojekt i Indien som omvandlar soltimmar till förnyelsebar energi. Utöver att skapa fossilfri solenergi medför projektet även socioekonomiska vinster för regionens invånare.

I Karnataka Solar-projektet produceras upp till 500 000 MWh ren, förnyelsebar energi årligen - vilket motsvarar en energitillförsel för över 575 000 indiska hushåll varje år.

För att kunna mäta och följa skolans klimatavtryck genomförs årliga beräkningar av vilken CO2-påverkan våra medarbetares resor har haft på miljön, samt beräkningar av vår negativa miljöpåverkan i form av bland annat varmhållning och el i kontorslokaler och provsalar.

Mer information om projektet Karnataka Solar finns att läsa via länken nedan.

Läs gärna också ett av våra tidigare blogginlägg, där vi berättar om vårt engagemang för miljön och om NTI-skolans miljögrupp - NTI-skolan blir en klimatneutral skola.