×

 

Kurskatalog 2021 är klar – läs den här

Inför varje nytt kalenderår tar NTI-skolan fram en kurskatalog med information om vilka kurser och kurspaket som finns i vårt utbud. Katalogen innehåller även beskrivningar över hur du ansöker och hur distansstudier på NTI-skolan fungerar. Det finns även beskrivet hur SFI på distans fungerar på NTI-skolan.

Beställ kurskatalogen

Alla NTI-skolans samarbetskommuner har fått den tryckta katalogen levererad per post. Om du arbetar i en kommun och vill att vi skickar fler/nya kataloger är du välkommen att kontakta oss.