Kurser som ger behörighet i topp på NTI-skolan

De populäraste kurserna hos oss på NTI-skolan under 2019 var bland annat Engelska 5 och 6, Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 samt Matematik 2a och 2b. Det som gör just dessa kurser så populära är att många elever behöver dem för att kunna få den behörighet de behöver för att kunna läsa vidare på högskola eller gå en yrkesutbildning. Men vad innebär egentligen kurserna?

Läs vidare för att ta del av vilka kurser som ger behörighet i topp.

Engelska 5, 100p

Kursen ger dig tillfälle att träna på att läsa, tala, lyssna och skriva på engelska med säkerhet i vardagliga situationer. I kursen kommer du framställa och presentera ämnen som du redan är bekant med, och använda språket i både formella och informella situationer. Fördjupad kunskap om olika kulturer och hur de använder sig av engelskan ges. Du behöver ha gått en engelskakurs på grundskolenivå eller motsvarande för att kunna gå denna fortsättningskurs.

Engelska 6, 100p

I fortsättningskursen får du lära dig hur du anpassar språket till olika sammanhang och att språkanvändningen blir mer korrekt. Analys av texter och diskussioner med målet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till materialet ingår också i kursen.

Svenska som andraspråk 1, 100p

Har du inte svenska som modersmål men behöver bli säkrare i din språkanvändning inför arbetet eller studierna? Språkregler och språkets uppbyggnad tas upp i denna kurs, och du kommer argumentera, referera och analysera. Ditt ordförråd kommer byggas upp genom att läsa olika sorters texter, och ett stort fokus är den språkliga utvecklingen.

Svenska som andraspråk 2, 100p

Här får du en stadigare språkgrund att stå på, och du får mer kunskap om det svenska språkets skrivregler och grammatik. Du bygger vidare på de kunskaper och färdigheter du har sedan tidigare.

Matematik 2a, 100p

Kursen riktar sig i första hand till yrkesprogrammen. I denna kurs får du lära dig formulera ekvationer, algebraiska uttryck och formler kopplade till konkreta situationer. Problemlösning, hantering av konjugat- och kvadreringsregeln, samt potensberäkningar ingår i kursen.

Matematik 2b, 100p

Hur du gör en statistisk undersökning, hur avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem och budgetberäkningar är exempel på saker som tas upp i denna kurs. Du får lära dig hur du använder klassiska geometriska satser, kvadrerings- och konjugatregeln, samt räta linjens ekvation. Komplexa tal och logaritmer introduceras i kursen, samtidigt som du lär dig lösa andragradsekvationer, exponentialekvationer och ekvationssystem. 

Något som är gemensamt för alla distanskurser på NTI-skolan är att de har skriftliga uppgifter, samt videopresentationer. 

Vill även du läsa till kurser för att få behörighet till din drömutbildning? Hos oss på NTI-skolan finns en uppsjö av kurser på distans som hjälper dig på vägen. Behöver du hjälp? Kontakta vårt supportforum för att få svar på din fråga.

Lycka till med studierna!