Vad är egentligen en prövning och vad betyder meritvärde? Känner du dig också en aning förvirrad av alla ord och begrepp som förekommer inom komvux? Vi har alla varit där – så för att underlätta för dig som redan är elev eller funderar på att studera så har vi samlat en Komvux-ordlista för att du ska få koll på läget.Nedan förklarar vi de vanligaste begreppen som förekommer inom komvux (kommunal vuxenutbildning) och som är bra för alla elever att ha lite koll på. Ett tips är att spara ner denna komvux-ordlista för framtiden.

Komvux-ordlista

Nedan förklarar vi de vanligaste begreppen som förekommer inom komvux (kommunal vuxenutbildning) och som är bra för alla elever att ha lite koll på. Ett tips är att spara ner denna komvux-ordlista för framtiden.

Fristående/enstaka kurser

Kortare kurser på 50 - 200 gymnasiepoäng. Du väljer själv vilka kurser du vill läsa och i vissa kommuner kan du även välja hos vilken utbildningsanordnare du vill studera. För att kombinera olika kurser bör du göra detta i samråd med en studie- och yrkesvägledare. 

Grundläggande vuxenutbildning

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du behöver exempelvis repetera ett ämne innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå eller så har du en grundskoleutbildning som är kortare än nio år. För att vara garanterad plats behöver du vara över 20 år och sakna kunskaper motsvarande dem man får i grundskolan. 

Gymnasial vuxenutbildning

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Du har exempelvis ett ofullständigt gymnasiebetyg och behöver behörighet för att fortsätta dina studier på högskola/universitet. Både läroplanen och kursplanerna är desamma som gymnasieskolans och ger därmed samma kompetens. För att få studera på den gymnasiala vuxenutbildningen måste du vara minst 20 år och ha grundskolekompetens. Du som inte har fyllt 20 år kan söka om du har slutfört en treårig gymnasieutbildning. 

Kurspaket/yrkesutbildning

På Komvux kan du läsa ett antal fristående kurser eller välja ett yrkespaket mot en specifik yrkesinriktning, t.ex. ekonomiassistent eller undersköterska. Du läser då kurserna efter varandra. Några av fördelarna med att läsa ett helt kurspaket är att det finns en genomtänkt struktur för utbildningen och att den är utformad utifrån arbetsmarknadens behov. Detta ökar möjligheterna till anställning efter slutförda studier. Här hittar du alla NTI-skolans kurspaket.

Individuell studieplan (ISP) på Komvux

Om du studerar inom kommunal vuxenutbildning har du rätt till en individuell studieplan. Det är din hemkommun, det vill säga den kommun där du är folkbokförd, som har ansvar för att se till att du har en individuell studieplan. Du upprättar studieplanen tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.  

Den individuella studieplanen syftar till att ge dig en tydlig plan på dina studier utifrån dina individuella mål så som förutsättningar, behov och val av utbildningsverksamhet. Även om du studerar med hjälp av olika utbildningsanordnare har du rätt till en gemensam plan för samtliga studier.  

Jämförelsetal

Jämförelsetal är en siffra som räknas ut på summan av alla gymnasiala kurser du genomfört. Jämförelsetalet kan uppgå till max 20,0. Kursen Gymnasiearbete/Komvuxarbete, 100 p räknas inte in i ditt jämförelsetal. 

Meritpoäng

Meritpoäng är extrapoäng som man kan få genom att läsa kurser på gymnasiet och på Komvux. Det är extrapoäng som läggs till ditt jämförelsetal (medelvärdet av dina tidigare betyg från gymnasiet) som du sedan söker till högskolan på. Du kan få som högst 2,5 meritpoäng. Utan meritpoäng kan man maximalt uppnå 20.0 i meritvärde.

Meritvärde

Meritvärde är en sammanräkning (Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde) av betyg för ansökan och antagning till högskola/universitet eller annan eftergymnasial utbildning i Sverige och gymnasiet. 

Prövning

Saknar du betyg, har du fått IG/ F i ett ämne eller vill höja ditt betyg i en redan godkänd kurs erbjuds du att göra en prövning. En prövning är inte lärarledd utan du läser in kursen på egen hand enligt den nationella kursplanen som du finner på Skolverkets hemsida. Läs mer om hur en prövning går till här. Vill du göra en prövning? Läs våra tips på hur du lyckas med din prövning här

Studietakt

Studietakt är ett mått som visar i vilken takt du läser utbildningen/kursen. Den kan vara på heltid (100%) eller deltid (oftast 25% eller 50%). 

Studiemedel

Studiemedel består utav två delar – ett bidrag som du får och ett lån som du måste betala tillbaka. Läs mer om studiemedel på CSN.se.  

Slutbetyg eller examensbevis

Det första steget för att få grundläggande behörighet till högskola/universitet är att du har slutbetyg eller gymnasieexamen (examensbevis) från en gymnasieskola eller vuxenutbildning. Om du saknar dessa dokument kan du komplettera på Komvux. Här kan du läsa mer om slutbetyg. 

Validering

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg där det ska finnas dokumentation om dina kunskaper och kompetenser och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs. Valideringen i sig leder inte till betyg. För att du ska kunna få betyg efter en validering måste du genomgå en prövning.

Källa: Skolverket, SYV NTI-skolan 

Frågor eller funderingar? 

NTI-skolan är specialister på distansutbildning och vana vid att skräddarsy studielösningar på individnivå. Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss – lättast når du oss via NTI-skolans supportforum. Om du redan är elev kontaktar du vår administration eller din lärare via elevrummet.