NTI-skolan satsar på klimatet - upprättar miljögrupp och blir en klimatneutral skola

Klimat och miljö har alltid varit en central fråga för NTI-skolan, och under våren 2021 har vi tagit det hela ett steg längre och upprättat en särskild miljögrupp. Miljögruppens övergripande syfte är att verka för att NTI-skolan kontinuerligt minskar sitt negativa miljöavtryck och ökar sitt positiva miljöarbete, på både kort och lång sikt. Gruppens insatser och initiativ är tänkta att rikta sig mot både elever, uppdragsgivare och medarbetare. 

I miljögruppen finns representanter från både verksamhetsledning, pedagogisk verksamhet och administration. Peter Haglund, skolledare på NTI-skolan, är ordförande för miljögruppen. 

- Det känns otroligt kul och viktigt att miljögruppen har upprättats. Nu kan vi som verksamhet på ett strategiskt och organiserat sätt fortsätta arbeta med miljöfrågan och dokumentera och följa upp de framsteg vi gör. 

Klimatneutral skola

Ett av de första initiativen miljögruppen står bakom är att göra verksamheten klimatneutral, genom att klimatkompensera för hela NTI-skolans miljöpåverkan under verksamhetsåret 2020/2021. Man har valt att klimatkompensera genom att bidra till ett småskaligt solenergiprojekt i Bhilwara, Indien. Projektet syftar till att ersätta kolkraftverk med förnybar energi från solceller och därmed minska utsläppen av växthusgaser. 

Peter Haglund igen.

- Trots att undervisning på distans inte har en särskilt stor miljöpåverkan till att börja med, känns det värdefullt för oss som verksamhet att kompensera för det negativa miljöavtryck vi orsakar. Vårt mål är att NTI-skolan ska vara det mest klimatsmarta studiealternativet inom vuxenutbildning, och det har vi nu uppnått. Den här gången valde vi dessutom att överkompensera med 100%, för att till fullo försäkra oss om att verksamheten är helt klimatneutral.  

NTI-skolan ISO-certifierad inom miljöledning 

Klimatkompensationen är ett viktigt steg i målet mot minskad miljöpåverkan, men minst lika viktigt blir miljögruppens fortsatta arbete med att minska hela NTI-skolans negativa miljöpåverkan i vardagen. Verksamheten är sedan två år tillbaka ISO-certifierad inom miljöledning enligt ISO 14001, vilket ger en god grund att bygga vidare på i det fortsatta miljöarbetet. 

- I och med ISO-certifieringen och dess tillhörande processer och kontroller har vi redan god insikt om vår egen miljöpåverkan inom exempelvis avfallshantering, resor och energianvändning. Miljögruppens uppgift under kommande verksamhetsår kommer att vara att verka för minskad miljöpåverkan utifrån certifieringen, men även genom andra, både små och stora, initiativ, avslutar Peter Haglund. 

Mer information