Hur fungerar egentligen komvux? Vem har rätt till utbildningen och vilken typ av kurser erbjuds? I detta inlägg svarar vi på vanliga frågor om komvux. Notera att det kan skilja sig något mellan olika kommuner. För relevant information för just dig, besök din hemkommuns webbsida för vuxenutbildning.

Vem får studera på komvux?

Du kan studera på komvux om du saknar kunskaperna som utbildningen ger. Och en individuell bedömning av dina förutsättningar samt språkliga nivå görs för dig som läser SFI. Du har rätt att ta del av utbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20. Eller tidigare om du har slutfört ett nationellt program i en likvärdig utbildning eller har särskilda skäl för att få gå på komvux tidigare.

Betyg på komvux

Det går inte att höja ett betyg som du redan har genom att läsa om kursen på komvux; utan då måste du istället göra en prövning. Prövning kan göras på alla skolor som erbjuder kursen du vill pröva dina betyg i. Vilka rutiner som finns för anmälan, datum för prövning samt de kurser som prövning erbjuds i hittas på anordnarens hemsida.

Vid slutet av en kurs på NTI-skolan har du ett examinerande muntligt betygssamtal med din lärare. I det här blogginlägget kan du läsa mer om hur detta samtal går till och läsa om hur några av NTI-skolans elever upplevde samtalet.

Elevens ansvar

Utbildningen som erbjuds på komvux är på grundskole- och gymnasienivå, men upplägget är anpassat för vuxna. Det är färre timmar undervisning än när man läser motsvarande kurser i grundskolan eller på gymnasiet, vilket innebär att du som elev får större ansvar över dina studier och arbetar mer självständigt. 

Många kommuner erbjuder korta påbyggnadsutbildningar, eller yrkesutbildningar som de också kallas. För information om vilka yrkesutbildningar som erbjuds i just din kommun går du in på kommunens hemsida och läser mer. 

Men vilken kursfart är rätt för dig? I vårt tidigare blogginlägg Vilken kursfart ska jag välja? berättar vi om de olika hastigheterna vi erbjuder här på NTI-skolan. I ett annat blogginlägg som heter Så hinner du med fritidsintressen och plugg skriver vi om hur du hinner med allt du vill få tid för medan du går en eller flera kurser hos NTI-skolan. Om du behöver extra hjälp med studierna kan du föra en dialog med skolans specialpedagog för att få reda på vilka hjälpmedel som finns till hands för att underlätta din studietid. Notera dock att det kan se olika ut beroende på var du bor, samt att det inte är NTI-skolan själv som står för kompensatoriska hjälpmedel; dessa ansöker du om hos kommunen. 

Lycka till med studierna!