Hitta en struktur för studierna

Att planera sin tid innebär ofta att man frigör tid till annat viktigt i livet. Många av våra elever på NTI-skolan pluggar och arbetar samtidigt och/eller vill lägga ner mer tid på familjen. I det här inlägget ger vi tips på vad du kan göra för att hitta en struktur för studierna. Det går faktiskt att nå sina drömmar – utan att ge upp det man byggt upp innan!

Struktur för studierna, en strategi för att faktiskt få saker gjorda.

Struktur är ramen för rutiner och saker vi gör regelbundet. Såsom att du går upp en viss tid, börjar studera ett visst klockslag, stänga ner datorn och avsluta studierna för dagen. Att du har olika färger på markeringspennor är även det en rutin som underlättar för dig att sortera ut det viktigaste.

Skriver du rapporter eller bara drar anteckningar från lektionsmaterialet? Då använder du säkert en struktur i form av rubriker, fet textkursiv etc. Struktur används för att underlätta det du gör och kommer att göra.

Innehållet är de aktiviteter vi gör

Innehållet under dagen är det som vi mer eller mindre måste göra. Det kan handla om att vi måste gå på lektioner, avsätta tid till att studera och jobba etc. En dag med studier kan se ut ungefär såhär:

Rosa = Strukturen (rutiner, saker du gör varje dag).
Grönt = Innehållet för studier. (Vad som dyker upp under dagen).
Lila = Innehåll som ska göras utanför studierna.

Frågeställningar – bli bättre på att strukturera upp dina studier

Här kommer några frågeställningar som du kan reflektera över och antingen skriva ner och svara på eller bara visualisera dig svaren. Kanske finner du någon inspiration som gör att du hittar ditt sätt att strukturera upp dagen. 

 1. När och hur många raster behöver/ vill jag ha?
 2. Vilka färger och markeringar i mitt schema representerar min studietid respektive annat? 
 3. Hur många sidor ur kurslitteraturen bör jag gå igenom varje vecka för att vara klar t.o.m. deadline?
 4. Vad gör jag om en dag inte går som den är planerad?
 5. Vilka planeringsverktyg använder jag mig utav? Kanske en Bullet Journal
 6. Vilka är mina rutiner? Skriv ner och reflektera över dem.
 7. Hur ser platsen som jag studerar på ut?

Elever på NTI-skolan ger sin tips

 • Ta 5 minuters paus och börja igen varje ny halvtimme eller timme
 • Ha som vana att göra en lista över vad du behöver prioritera och planera in det under veckan som kommer
 • Följ kursplanen och hamna inte efter
 • Lär dig upptäcka när det är på väg att gå utför

Vill du ha fler tips på hur du kan effektivisera plugget? Här hittar du fler tips på hur du pluggar smartare.

Stort lycka till!