Olika höga staplar med mynt.

Gratis utbildning på distans

Komvux på distans – är utbildningen gratis?

Enligt marknadsföringslagen så får man inte skriva att någonting är gratis om det krävs en motprestation från konsumenten. Vad gäller utbildning på Komvux så är det i stort sett gratis för dig som ska gå kursen. Det är nämligen så att din hemkommun bekostar din utbildning hos oss. Det är därför du måste ansöka via din hemkommun.

Boken är inte gratis att köpa – men att låna

Är det då helt gratis för dig? Ja, själva kursen eller kurserna är kostnadsfria, det är dock vanligt att du får bekosta studentlitteratur till kursen. Även då vi har många olika inlärningskanaler såsom webbsidor, e-böcker, föreläsningar via dator eller mobil, direktkontakt med din personliga lärare per telefon, e-post, Zoom eller motsvarande – så är det ändå vanligt att du har en bok att utgå ifrån i kursen.

För att komma åt boken gratis så finns möjlighet att låna majoriteten av böcker på ett bibliotek. För att komma ner i pris så rekommenderar många av våra elever att köpa en begagnad bok. Många av våra elever köper och säljer böcker i ett forum i elevrummet (som du får tillgång till när du fått inlogg ett par veckor innan kursen börjar), eller på andra köp- och säljsiter (som inte tillhör NTI-skolan). Exempel på en sådan site är kurslitteratur.se. Observera att NTI-skolan inte har något samarbete med dem och inte heller tar ansvar för någonting i köp eller säljprocessen, det är helt på studentens eget ansvar.

Du behöver ha en dator

Det finns fler förutsättningar för att kunna studera på distans, du behöver ha tillgång till en dator och en telefon. Majoriteten av våra inlärningskanaler utöver boken är online inklusive det digitala klassrummet där du har kontakt med läraren och följer din kurs. Vill du se en demo för det digitala klassrummet så kan du kika in här.

Om du ändå vill bekosta utbildningen själv

Ibland får vi frågor om att själv bekosta utbildningen, betala utbildningen privat på något sätt. Det kan hända att man bor i en kommun som inte har avtal med oss (och att de inte vill bevilja interkommunal ersättning) eller att de helt enkelt inte godkänner din ansökan till Komvux för att andra är prioriterade (ex. personer utan gymnasieutbildning om du tex har en universitets utbildning i ”bagaget”). Kommuner måste ibland prioritera ansökningar då de har en viss avsatt budget för vuxenutbildning, det är olika i olika kommuner. Om din kommun inte har tillräckligt med pengar för att låta dig studera just när du söker så kan du prova att söka igen vid ett senare tillfälle, då de förhoppningsvis fått nya pengar att erbjuda elever platser för.

Svaret på den frågan är att det tyvärr inte är möjligt för privatpersoner att köpa kurser direkt av oss, men det finns ändå potentiella lösningar.

En annan lösning är att ditt företag köper kurser av oss, då blir det så kallad uppdragsutbildning. En uppdragsutbildning går till så att ditt företag köper in en kurs till dig/dina kollegor, så blir kursen ändå kostnadsfri för dig. Du kan läsa mer om uppdragsutbildningar här.

Om du bor utomlands

En annan mycket vanligt fråga som kommer upp ang gratis Komvux, är från personer som inte längre är bosatta i Sverige. För att få ansöka till Komvux så måste man vara folkbokförd i en svensk kommun. Om man inte är det i dag så kan man höra av sig till den kommun där man senast var folkbokförd och se om det går att lösa. I övrigt så är det samma svar som ovan, det går tyvärr inte att bekosta kurserna själv.

Komvux måste vara gratis för den som studerar

Med facit i hand så kan man säga att Komvux måste vara gratis för den som studerar, med undantag för kurslitteraturen då… och tiden som du lägger ner på dina studier. Man brukar säga att ”tid är pengar”, men du får så mycket tillbaka på den tid du investerar i dig själv.