Formativ bedömning

Carina Clarvind, en av NTI-skolans förstelärare, berättar om vad formativ bedömning innebär och hur NTI-skolan arbetar med formativ bedömning.

På Skolverkets hemsida kan man läsa följande:

”Till skillnad från summativ bedömning, som ofta handlar om att summera resultat i slutet av en kurs eller period, är formativ bedömning till för elevers lärande. I enlighet med det formativa arbetssättet ska man bedöma elever för att främja deras lärande. Detta innebär att respons är en grundbult i formativ bedömning och lärare måste vara medvetna om hur olika typer av respons påverkar elevers lärande.

– "Ett exempel som ofta lyfts fram i forskning är att läraren inte bör ge poäng eller betyg i så stor omfattning på t.ex. läxförhör och prov utan istället utveckla respons i form av kommentarer som leder till fördjupat lärande.”

Carina berättar om hur lärarna på NTI-skolan arbetar med formativ bedömning

Varje uppgift en elev lämnar in ger vi respons på. Jag brukar börja med att skriva vilka kursmål som eleven uppnått i uppgiften. Exempelvis: I den här uppgiften visar du på kunskaper om…

Jag berättar sedan om vilken kunskapsnivå eleven uppnått. Exempelvis: I uppgiften har du besvarat frågorna tydligt, utförligt och till viss del nyanserat.  

I varje uppgift finns även en kursmatris där man kan se kunskapskraven och de olika kunskapsnivåerna. Jag markerar vad eleven uppnått och rekommenderar eleven att titta efter vad hen uppnått för omdöme och vad som saknas för högre nivå. Vi sätter inte betyg utan det är ett omdöme. Eleverna har hela kursen på sig att utvecklas och nå högre kunskapsmål. 

Viktigt att uppgifter lämnas in i tid

Något som är viktigt för att vi som lärare ska kunna ge formativ bedömning och hjälpa eleven utvecklas är att prov och uppgifter lämnas in i tid så möjlighet för utveckling finns. Jag vill också förtydliga att elever som vill ha mera formativ bedömning än svar och feedback på uppgifterna är alltid välkomna att kontakta mig som lärare och fråga vad hen kan göra för att komma vidare. Jag ger gärna exempel på vad som behövs för högre omdöme. 

Uppmuntran och tydlighet

En viktig sak för mig som lärare är att alltid vara positiv och uppmuntrande. Om en elev inte når godkänt på ett kunskapskrav kan min respons se ut så här: 

Tack för din inlämning. Jättebra jobbat. Jag ser att du har viss förståelse för… Det du behöver komplettera för att nå hela kunskapskravet är…. Du kan läsa kapitel…och se denna film… sedan lämnar du in ditt svar igen så kikar jag på det. Har du frågor eller behöver du hjälp får du gärna kontakta mig. Om du vill ta någon del muntligt går det också fint. 

Stötta elevens lärande

Formativ bedömning handlar om att hjälpa eleven att nå kunskapsutveckling och det kan vara att både uppmuntra, motivera och berätta om förväntade kunskapsmål och kunskapskrav. 

Formativ bedömning betyder att man stöttar elevens lärande och har en kontinuerlig bedömningsprocess, genom det får eleven en förståelse för vad som kan göras bättre.

Tips till dig som är elev – dra nytta av formativ bedömning

Följ den planering som finns i din kurs och lämna in dina uppgifter i tid. Genom att du följer planeringen har din lärare bättre förutsättningar och tid till att ge dig relevant och konstruktiv feedback. Detta leder till ett ökat lärande för dig.