Förändringar från Skolverket gällande gymnasiestudier på Komvux

Flera reformer från Skolverket gällande gymnasiestudier på Komvux genomförs just nu eller inom kort. NTI-skolans studievägledare har sammanställt aktuella förändringar nedan.  

Högskoleförberedande examen från komvux förändras 

En högskoleförberedande examen från komvux ska från och med den 1 juli 2021 vara inriktad mot ett av två studieområden, till skillnad från tidigare då examen var inriktad mot ett av de sex högskoleförberedande gymnasieprogram som finns. 

De studieområden som från och med den 1 juli 2021 finns att välja mellan är Samhällskunskap och humaniora eller Naturvetenskap och teknik. 

Yrkesexamen från komvux påverkas inte av förändringen utan är fortsatt inriktade mot ett av de 12 yrkesgymnasieprogrammen.  

Datum för slutbetyg flyttas fram 

Möjligheten att få ett slutbetyg på komvux förlängs med fyra år till den 1 juli 2025. På grund av coronapandemin har regeringen fattat beslut om att förlänga perioden att utfärda slutbetyg. 

Gymnasiearbete blir komvuxarbete 

Gymnasiearbetet är en kurs som läses av elever och som specificerar gymnasieprogrammet som eleven läser. Från och med den 1 juli 2021 byter kursen namn till från gymnasiearbete till komvuxarbete. Kursen kommer fortsatt att vara 100 gymnasiepoäng. 

NTI-skolan erbjuder följande komvuxarbeten

Komvuxarbete – Vård- och omsorgsprogrammet

Studieform Distans

Kurskod KVARVO

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Komvuxarbete – Samhällsvetenskap/Humaniora

Studieform Distans

Kurskod KVARSH

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Komvuxarbete – Naturvetenskap/Teknik

Studieform Distans

Kurskod KVARNT

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Komvuxarbete – Barn- och fritidsprogrammet

Studieform Distans

Kurskod KVARBF

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Komvuxarbete – Hotell- och turismprogrammet

Studieform Distans

Kurskod KVARHT

Studietid Flexibel

Poäng 100

Utbildningsnivå Gymnasial

Ytterligare information

Mer information om dessa förändringar inom komvux finns att läsa på Skolverkets webbplats. Har du frågor om förändringarna är du välkommen att kontakta NTI-skolans Studie- och yrkesvägledare genom vårt supportforum.