Få distansundervisning att komma nära

Att bedriva undervisning på distans är inget nytt även om det kan vara en ny situation för många lärare i dagens läge. Annalena Persson är legitimerad lärare i biologi och kemi och har sedan 2010 jobbat med distansundervisning på NTI-skolan. De senaste två åren har hon även haft rollen som förstelärare för naturarbetslaget. I det här blogginlägget delar Annalena med sig av de insikter och erfarenheter hon har samlat på sig under sina 10 år som distanslärare på NTI-skolan.

Läs vidare för att ta del av hur du kan få din distansundervisning att komma nära.

Minska känslan av avstånd

En av utmaningarna med att bedriva undervisning på distans är att eleverna kan många gånger uppleva att de arbetar helt själv utan möjlighet till hjälp. Det är även svårt att som lärare veta om en elev kanske behöver mer hjälp om denne inte själv signalerar om detta.

För att minska känslan av avstånd gällande undervisning på distans så kan man t.ex. varje vecka skicka ut ett veckobrev till eleverna med lite rolig information, tips och idéer eller kanske för att påminna eleverna om något extra viktigt. Spara mallen för detta veckobrev, på det sättet behöver man endast byta ut informationen varje vecka istället för att skapa ett helt nytt dokument varje gång.

Försök avsätta en tid varje vecka för att skicka ett individuellt meddelande till varje elev. Hur går det? Behöver du hjälp med något? På det sättet så kanske man undviker att eleverna känner att de är ensamma i sina studier.

Enklare att individanpassa

Ur ett lärarperspektiv så finns det även vissa fördelar med att bedriva distansundervisning. Det är lättare att se varje enskild elev och just den elevens behov av anpassningar. I ett klassrum behöver man oftast anpassa undervisningen till en hel klass. Med distansundervisning kan man anpassa undervisningen mer på en individuell nivå.

Vissa elever kanske vågar ställa frågor som de kanske inte hade vågat ställa i ett klassrum. Att de upplever det enklare att ställa sina frågor genom ett meddelande direkt till läraren eller om man använder sig av någon form av chattfunktion t.ex. Facebook messenger. På det sättet kan man lägga in lite mer undervisning gällande en specifik sak/område/moment till just den specifika eleven om man märker ett behov av detta. Eller varför inte mer utmanande uppgifter för de elever som har behov av detta.

Viktigt att planera väl vid distansundervisning

Med en välplanerad uppläggning av kurser så går det att få in en variation av undervisningsmöjligheter för att främja olika elevers behov av kunskapsutveckling. I sin planering så kan man arbeta utifrån från några punkter:

- Vad ska, utifrån kursens kunskapskrav, examineras?

Typen av uppgifter som man väljer kan variera för att examinera aspekter från kunskapskraven. Man kan låta eleverna spela in och ladda upp muntliga redovisningar, argumenterande tal etc. Eller varför inte låta eleverna spela in ett filmklipp med sin redovisning. Det finns många gratis program på nätet som man kan nyttja. För Mac datorer finns iMovie och för PC finns Movavi som man kan ladda ner gratis genom t.ex. denna länk.

Genom att variera typen av examinerande uppgifter så ges även elever möjlighet att visa på sina förmågor på olika sätt. Vissa elever har lättare för att formulera sig muntligt, men vågar kanske inte alltid göra detta inför en helklass. Medan andra elever har lättare för att formulera sig skriftligt. Utbildning på distans ger dig som lärare möjligheten att variera redovisningsformen så eleverna kanske upplever det lättare att visa på sina faktiska kunskaper.

- Vad behöver eleverna öva på i relation till det centrala kursinnehållet och syftet med kursen? Och på vilket sätt kan de öva på detta?

Skapa självrättande prov där eleverna snabbt kan få en överblick på vad de kan och vad de kanske behöver öva mer på. Skapa övningsuppgifter där du som lärare ges möjlighet att ge respons, formativ bedömning. Denna respons ger dig som lärare också möjlighet att anpassa undervisningen till den specifika elev som det berör.

Utifrån elevens resonemang i en övningsuppgift så kan du lägga in extra undervisningsmaterial. Spela in ett videoklipp med dig själv där du går igenom något specifikt till varje enskild elev. Spela in en ljudfil och ladda upp så eleven kan lyssna på den så många gånger den behöver. Eleverna kan då pausa och skriva anteckningar fortlöpande och spela tillbaka för att se eller lyssna igen. Spara dessa videoklipp då du kan behöva använda det vid fler tillfällen. På detta sätt kan du alltså individanpassa undervisningen till varje elev. Varje elev får den hjälp och motivation som just den eleven behöver.

- Vad behöver de få undervisning om för att kunna öva?

Undervisningen kan vara i form av text, eller en ljudfil, en powerpoint-presentation eller varför inte en förinspelad video? Även liveföreläsningar går att implementera om man har klassundervisning istället för enskilda kursdeltagare. Eller nyttja redan befintligt material som finns på t.ex. Youtube. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång.  Lägg gärna till lite kontrollfrågor på undervisningsmaterialet så att du enkelt kan se om en elev har tagit del av detta eller inte.

Val av undervisningsmaterial

För eleverna finns det inlästa läromedel som man kan ansöka om på Inläsningstjänst.se. Man kan även ladda ner inläsningstjänster som app på sin mobiltelefon.

En utmaning som man kan möta när det kommer till det undervisningsmaterial som man väljer att använda sig av är hur man formulerar sig. Ibland kan för många omskrivningar krångla till det för elever. Så försök hålla instruktioner och frågeställningar så tydliga och raka som möjligt. Det finns en tjänst på nätet som man kan ta hjälp av för detta om man känner att man har ett behov av detta: Iklartext.se 

Hur gör man med ämnen som har praktiska inslag?

Då jag själv är lärare i biologi och kemi så kan det ibland vara en utmaning att argumentera för att dessa typer av ämnen ska kunna genomföras genom distansundervisning. Men då dessa ämnen handlar om fenomen som man oftast stöter på i vardagen så går det att hitta vägar för att applicera det praktiska arbetet i vardagliga livet. Då du bakar, lagar mat eller kanske städar så handlar det om kemiska företeelser. Det finns många laborationer som man kan genomföra hemma med material som man också använder sig av i hemmet. På denna sida kan man hitta en uppsjö av tips och idéer: skolkemi.se

Det finns olika sätt

Man kan även hitta olika typer av simuleringar eller om syftet inte är kopplat till det praktiska handhavandet utan att tolka och analysera ett resultat så kan eleverna ges ett färdigt resultat att utgå från. Eller varför inte genomföra och spela in en film där du själv genomför en demonstration som eleverna sedan kan ta del av.

Att bedriva undervisning på distans är inget nytt även om det kan vara en ny situation för många lärare i dagens läge. Det finns mycket beprövad erfarenhet kring denna undervisningsform och många olika forum som man kan delta i där man kan bolla idéer och erfarenheter. Så även som lärare kan man söka kontakt med kollegor runt om i landet för att minska känslan av distans och komma nära.

Lycka till med din distansundervisning!