Betygssamtal - två av NTI-skolans lärare berättar

Hur påverkar betygssamtalen ditt betyg?

Vad är det som är viktigt under ett betygssamtal? Får man sämre betyg om det inte går bra? Det är många elever som är nervösa inför kursens slut. Kanske oroar man sig som Lucas, för att inte bli godkänd. “Jag är rädd för att inte få godkänt då detta är mitt sista moment inom min utbildning för att bli en undersköterska".
En gång blev han så nervös att han fick tunghäfta. “Jag har även haft ett betygssamtal tidigare som inte gick bra då jag var väldigt nervös och inte kunde svara på frågorna som ställdes”.

Med detta inlägg vill vi ge information om betygssamtalet så att du kan känna dig ordentligt förberedd. Det är inte så farligt som du tror. Två av våra lärare får här svara på frågor och ge sina bästa tips.

Att höja ett betyg under samtalets gång

Tove Dahlberg, svensklärare på NTI-skolan, tipsar om att du som elev förbereder dig bäst inför betygssamtalet genom att läsa igenom uppgifterna du har gjort under kursens gång, och även se över lärarens respons. “Tänk på att svara på lärarens frågor så utförligt som möjligt,” säger hon. Betyget kan nämligen påverkas av din samtalsprestation om det är något som saknas. Genom det kan du till exempel höja ditt betyg från ett D till ett C.

Du kan inte prata dig till ett högre betyg

“Det går inte att prata sig upp till en högre betygssättning. Det är de inlämnade uppgifterna som är betygsunderlag”. Har läraren däremot informerat dig innan samtalet om att någonting bör utvecklas så innebär det att hen skulle kunna höja betyget. Då gäller det att det nya underlaget (tillsammans med resten) når upp till en högre nivå. 

Du kan få tips om vad du behöver jobba med för att få det betyg du vill ha

Svenskläraren Rickard Åstrand poängterar samma sak. Han nämner också att samtalets utformning kan variera beroende på vilken kurs som du läser och var i kursen du befinner dig. Samtalet ska alltid hållas innan kursens slut. Fördelen med det är att lärare och elev då hinner prata om vad eleven har hunnit med på kursen, samt kring det som är kvar att arbeta med. Ett samtal som läggs tidigare ge dig som elev möjlighet att ändra strategi när det gäller studierna. Det ger dock läraren mindre underlag att göra en rättvis bedömning av.

Ge läraren 100% av din uppmärksamhet

Rickard ger även tips på vad du inte bör göra under ditt betygssamtal, och mycket har med tid och plats att göra. “De vanligaste misstagen eleverna gör är att de antingen är för avslappnade i betygssamtalet, eller att de är för överspända.” Han räknar upp situationer då det inte är optimalt att ha samtalet, som på tåget, under barnpassningen eller promenaden med hunden. Din uppmärksamhet i dessa situationer kommer aldrig kunna vara riktad helt åt lärarens håll, och detta märks i ditt samtal. Han poängterar även att det är du som elev som ringer upp läraren, och aldrig tvärtom. Så se till att boka in en samtalstid som du vet passar. Ringer du inte upp så uteblir samtalet.

Förberedelse betyder inte att detaljplugga

Men hur blir det med en överspänd elev i stället? “Det är givetvis bra att eleven repeterar och pluggar på ämneskunskaperna inför betygssamtalet,” säger han. “Det behöver dock inte vara avancerad detaljkunskap som efterfrågas i samtalet”. Han menar att ett dåligt betygssamtal inte ger F i kursen och att intensivt detaljpluggande inte är nödvändigt.
“Det är klart att om eleven aspirerar på ett högre betyg i kursen (C, B eller A) kan det behövas att eleven förtydligar något på den nivån även i samtalet.”

Sammanfattning

Så, för att summera, vad är det för någonting du som elev bör tänka på innan ditt betygssamtal?

  1. Svara så utförligt som möjligt på lärarens frågor
  2. Välj en lugn och ostörd miljö att ha samtalet i för att slippa störningsmoment
  3. Det är alltid du som ringer upp
  4. Det är alltid bra att repetera innan. Förmodligen krävs inte avancerad detaljkunskap