Vad innebär APL eller praktik på komvux?

Vet du inte hur du ska göra för att ansöka om praktikplats eller vilken arbetsplats som är lämplig? Då är detta rätt information för dig!

Förslag på praktikplatser

Praktiken ska göras inom ett område som hör till din kurs, och nedan är tips på vad som kan passa dig:

Vård- och omsorgsarbete 1
Äldre- eller demensboende

Vård- och omsorgsarbete 2
Korttidsboende, äldreboende, hemtjänst

Pedagogiskt arbete/ Pedagogiskt ledarskap/ Skapande verksamhet
Förskola med läroplan och som följer skollagen

Socialt arbete
Boendestödjare, daglig verksamhet, personlig assistent

Psykiatri 2
Behandlingshem eller socialpsykiatrin (du får inte söka din praktikplats på sjukhus. Sök inom socialpsykiatrin
i din kommun eller på privata vårdföretag som Humana, Attendo och Nytida)

Akutsjukvård
Privata vårdcentraler (du får inte söka din praktikplats på vårdcentraler inom landstinget eller på sjukhus)

Våningsservice 1
Hotell och städar rum/korridorer

Guide och reseledare
Turistföretag som har guidning, allt från bussbolag till researrangörer.

Reception 3
Hotellreception

Praktikens datum

De sista veckorna av kursen är då praktiken bör läggas, detta för att teorin i kursen ska hinnas med först. Måste praktiken läggas tidigare för att passa praktikplatsens schema, kontakta skolan för att se om det fungerar.

Tänk dock på att inte förlägga praktikperioden över storhelger, jul, nyår eller påsk.

Sommarmånaderna med vikarie- och semesterperioderna pågår från mitten av maj till slutet av augusti.

Om praktiken ändå är förlagd dessa tider måste du kontakta din praktiksamordnare för att justera din studieplan, men tänk även på att ändringar i studieplanen kan göra dig återbetalningsskyldig till CSN.

Hitta praktikplats

Olika kommuner har olika regler och avtal när det gäller om du får söka din praktikplats själv eller om det måste ske via en samordnare. Detta gäller både landstingsplatser, privata platser och kommunplatser. Det är viktigt att följa din kommuns regler, eftersom verksamhetens ersonal kan belastas av praktikplatsernas söktryck. Kontakta oss på praktiksamordningen för mer information om detta. Gå då in på din elevsida, “kontakt”, följt av “praktiksamordning”

Om du kan söka din plats själv, utnyttja då gärna ditt personliga nätverk. Fundera på vem
du känner som kanske har kontakter eller jobbar inom det område du är intresserad av och be om hjälp den vägen. Men känner du dig osäker om det blir rätt praktikplats, prata då med praktiksamordnarna.

Var beredd att svara på frågor om varför du vill praktisera just där när du kontaktar ett företag.

När du har ordnat en praktikplats skicka då följande uppgifter till praktiksamordningen:

Ditt elevid
Verksamhetens namn
Vilka veckor du ska göra din praktik
Handledarens kontaktuppgifter (namn, telefon och mail)

Tänk på att du måste meddela praktiksamordnaren vilken kurs du ska läsa senast fem veckor innan kursen börja så att de kan hjälpa dig på bästa sätt med dina frågor.

Validering

Om du har arbetat minst 1000 timmar inom området för din kurs kan du försöka validera bort praktiken. På din elevsida klickar du på “kontakt”, och sedan “praktiksamordning”. Där hittar du mer information om arbetslivserfarenheten som krävs för validation. Du måste skicka in ett intyg om validering, detta får du av oss på NTI. Du ska även skicka intyg på att du har jobbat minst 1000 timmar. Detta beställer du från ditt lönekontor. Skicka din chefs mailadress till praktiksamordning@nti.se.

Har du redan genomfört praktik i samma kurs hos en annan skola? Då kan du skicka in en kopia på ett stämplat intyg som den kursens lärare har signerat. Detta intyg kan göra att du får din praktik validerad för kursen. Skicka detta till adressen ovan.

Skillnaden mellan praktik och anställning

Många frågar varför de behöver praktisera när de har arbetslivserfarenhet över 1000 timmar. Skillnaden mellan att arbeta och praktisera är att du har rätt att få utbildning under arbetstid på praktiken, vilket du inte har möjlighet till under en vanlig anställning. Därför kan arbetsuppgifterna du blivit anställd att utföra vara begränsade, medan du ofta blir introducerad till nya moment vid APL. Då finns din handledare till hands för att besvara frågor och se till att du faktiskt gör de moment som ska bedömas i din kurs.

Om du har möjlighet att ha praktik i din kurs så är det en bra möjlighet att få en fot in på ett företag, och kanske ditt nya jobb!

Lycka till!