Anpassningar och hjälpmedel för dina studier

Ibland kan studierna kännas krångligare än nödvändigt. Då kan det vara bra med lite extra hjälp att anpassa dina studier. Genom individuella anpassningar och digitala hjälpmedel får du det stöd som behövs för att du ska klara av din utbildning.

Alla kurser och utbildningar på NTI-skolan är på distans för att din studietid ska vara så flexibel som möjligt och anpassad efter dina behov. På NTI-skolan får du även tillgång till olika verktyg som kan underlätta din undervisning.

Lyssna på läromedel istället för att läsa

Inläsningstjänst är ett kostnadsfritt konto som erbjuder tusentals läromedelstitlar. Genom talböcker, ljudböcker och fulltextböcker kan du när som helst och var som helst ta till dig kunskap på det sätt som passar dig bäst. Du ansöker enkelt själv om ett konto i Omniway och inläsningstjänsten finns sedan tillgänglig som app och på deras hemsida.

Ljudböcker och talböcker

Skillnaden mellan ljudböcker och talböcker är att ljudböcker är inlästa med mänskligt tal (oftast skönlitteratur). Talsyntes, det vill säga datorskapat tal, används till talböcker (oftast kurslitteratur och faktaböcker). Det kan kännas svårt att lyssna på talböcker i början men med lite övning vänjer örat sig. Dessutom har tekniken utvecklats snabbt under de senaste åren och talsyntes låter allt mer naturligt. 

Fler anpassningar och hjälpmedel på NTI-skolan

Teckentolk till prov och en hel uppsjö av anpassningar

Martin Grabbe, specialpedagog hos oss på NTI-skolan, berättar att det även finns andra anpassningar och hjälpmedel utöver de som nämnts ovan. “Vi kan till exempel ordna teckentolk till prov, det beror helt på elevens enskilda behov. Vad gäller inlärningsproblematik så finns en uppsjö med anpassningar vi kan göra.” 

Så går det till att få anpassningar på NTI-skolan

Skolans specialpedagog och eleven (alternativt elevens ombud) för en dialog kring vilka anpassningar som lämpar sig bra utifrån elevens behov. De elever som har anpassningar får en liten speciell markör på elevsidan för att lärare tydligt ska se och ta hänsyn till detta. “Skolan kan dock inte bistå med några kompensatoriska hjälpmedel,” avslutar Martin. “Det måste eleven ansöka om hos sin hemkommun.”

Att ansöka om kompensatoriska hjälpmedel i din hemkommun

Exempel på information om hur du får hjälpmedel från Stockholms kommun hittar du här. Observera att det kan variera beroende på var du bor. Vårdguiden nämner att man oftast tar kontakt med en vårdmottagning och sedan får mer information om kontakt till förskrivare (till exempel logoped, arbetsterapeut eller synpedagog). I vissa fall krävs remiss, vilket en läkare på vårdcentralen kan hjälpa till med. Du kan även köpa hjälpmedel själv.

Lycka till!